iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Bratři společného života

Lat. Fratres vitae communis. Členové - bratrstva vzniklého ve 14.-15. stol. jako dílo Geerta Grooteho (+1384) v holandském městě Deventer. Toto bratrstvo se připojilo k tzv. - Devotio moderna. - Laici, patřící k bratrstvu Fratres vitae communis, nalezli ... … více

Íd al-adhá

"Svátek obětí" je největším svátkem muslimů. Toho dne, kdy poutníci v údolí Miná u Mekky podle staroarabské tradice obětují zvíře, jsou povinni všichni muslimové rovněž obětovat obětní zvíře (na památku Abrahámovy oběti).… více

Bráhmany

Tyto indické náboženské texty dávají návody k výkladu védských hymnů. Spisy, sepsané v sanskrtské próze v 9. - 7. stol. př. Kr. popisují různé rituály a dávají je do vztahu k mýtům.… více

Zpovědník

V latině confessor, odozeno z confiteri, »vyznávat«. Kněz, který podává uděluje - svátost smíření. »Pro platnost odpuštění hříchů se požaduje, aby - kněz měl kromě řádného - svěcení také pravomoc udílet věřícím odpuštění« (CIC 966).… více

Pýthia

Slavná řecká věštkyně, která jako kněžka v Delfách u svatyně boha Apollóna sdělovala slavné delftské věštby. Kladly se jí otázky z politiky a zákonodárství, kultu a mravů, ale i otázky týkající se osobního osudu. Když se napila z posvátného pramene a ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz