iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Mekka

Rodiště zakladatele islámu Muhammada bylo už v předislámské době významným obchodním městem, které se vytvořilo kolem svatyně arabského pohanského kultu. Později, když se politická centra islámského světa přesunula z Arabského poloostrova do kulturně ... … více

Sekularismus

Odvozeno z lat. saeculum, »věk«, »svět«. Imanentistické vidění světa, které počítá s tím, že náboženství zmizí a vylučuje jakoukoli formu vztahu k Bohu a k nadpřirozenu. Považuje za skutečný pouze tento svět a jakýkoli rozměr Boha a ducha je mu cizí.… více

Lurdy

Francouzské město je vedle Fatimy jedním z nejvýznamnějších poutních míst římskokatolické církve. Ročně je navštěvuje přes dva miliony poutníků. Roku 1858 měla Bernadeta Soubirousová, která byla později svatořečena, v jeskyni několik zjevení Panny Marie. ... … více

Představení

Označení pro ty, kteří stojí v čele nějakého mužského či ženského řeholního společenství. »Vyšší představení jsou ti, kteří vedou buď celou řeholní společnost, nebo její provincii nebo část jí naroveň postavenou nebo právně samostatný dům, a jsou jimi ... … více

Duchovní obnova

Krátký kurs duchovních cvičení (často jen jeden den), prožitý jako náboženská praxe mimo obvyklý rámec života a vyznačující se mlčením, -modlitbou, poslechem a rozjímáním - Božího slova.… více


Copyright iEncyklopedie.cz