iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Harmonie

Tento pojem, který se jmenuje v řečtině "spojení", označuje kosmický řád jako celek. V antických kulturách jsou "spravedlnost", "zdraví", "krása" nebo "vnitřní vyrovnanost" definovány jako harmonie. Pythagorejci mluví o "harmonii kosmických sfér", v nichž ... … více

Surtr

"Černý, špatný" je protivník boží v severogermánském "soumraku bohů". Pán Muspelheimu, světa ohně, usmrtí Freyra a vyvolá plamenným mečem světový požár.… více

Rozvod

Pro církev je manželství stavem, jenž si přál Stvořitel a který se vyznačuje jednotou a nerozlučitelností (srov. Mt 19,3-9), tím je vyloučena jakákoli forma rozvodu, čili zrušení právoplatně uzavřeného a - dokonaného manželství.… více

Haggada

Tato část židovské rabínské tradice se na rozdíl od halachy nevztahuje k nábožensko - zákonným předpisům tóry, nýbrž k spásnému vztahu mezi Bohem a Izraelem. S pomocí biblických knih vykládá v nich popisované dění spásy do daných podmínek přítomnosti, ... … více

Enkratité

Roztroušené raně křesťanské skupiny "zdrženlivých" se zdržovaly masité potravy, alkoholu a pohlavního styku, a to z nepřátelství k tělu. Tento postoj církev odmítla jako bludný.… více


Copyright iEncyklopedie.cz