iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Rota, Sacra Romana

(rota = kolo, kruh). Tento nejvyšší papežský odvolací soud k rozhodování o církevních právních sporech z celého světa má své sídlo v Římě. Má 30 soudců. Přísluší mu soud nad všemi manželskými otázkami, které jsou předkládány k rozhodnutí Svatému stolci. ... … více

Runy

Původ těchto starogermánských znaků písma, které se ryly především do kamene, dřeva, kostí a kůry, je ještě nejasný. Za jisté možno považovat, že sloužily magickým účelům, např. podávání věštby. Podle tradice Eddy byl tvůrcem run bůh Odin. Základním významem ... … více

Deipara

Lat. termín složený z deus (Bůh), a parere (rodit), »ta, která porodila Boha«, Bohorodička. Lat. překlad názvu theotokos, »Matka Boží«, dávaného křesťany Panně - Marii, schváleného - koncilem v Efesu (381).… více

Reynek, Bohuslav

(1892–1971), básník, grafik, překladatel, narozený v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Studoval na reálce v Jihlavě, kde roku 1912 maturoval. Spolupracoval se staroříšským vydavatelstvím Josefa Floriana, překládal Rilka, Novalise, Trakla, Péguyho, Claudela, ... … více

Matróny

Keltské bohyně vegetace a plodnosti, vystupující někdy ve trojicích, pocházejí z předkeltské doby; byly představovány většinou s rohem hojnosti a byly uctívány u řek.… více


Copyright iEncyklopedie.cz