iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Všech svatých

Liturgický svátek k oslavě nejen těch, kteří byli vyzvednuti ke slávě oltáře, nýbrž všech těch, kteří jsou ve slávě Boží. Původně byl zasvěcen pouze - mučedníkům a v různých církvích byl slaven v různou dobu. Papež Řehoř IV. ho stanovil pevně pro celou ... … více

Synopse

"Společný pohled", tj. srovnávání synoptických evangelií (Marka, Matouše a Lukáše) do tří sloupců vedle sebe, takže je možno přehlédnout specifické rozdíly a změny jednotlivých zpráv a jejich teologických výpovědí.… více

Spolusvětitel

Biskup, který se účastní biskupského - svěcení. CIC předepisuje alespoň tři (jeden světící biskup hlavní a dva biskupové spolusvětící), ačkoli je »velmi vhodné, aby jmenovaného světili spolu s nimi všichni přítomní biskupové« (CIC 1014).… více

Rámakršnova misie

Hnutí reformního hinduismu, které se stalo nejznámějším na západě, bylo založeno r. 1897. Je činné ještě dnes v USA a Evropě a pochází od bengálského světce Gadádhara Čatterdžího (*1834 - +1886), syna z ortodoxní bráhmanské rodiny. Při své iniciaci, tj. ... … více

Zlo

U všech národů známe mýty, které líčí, jak zlo přišlo na svět: v řeckém mýtu "skříňkou Pandořinou", u Zarathuštry Ahrimanem, podle biblické tradice pádem do hříchu. Obvykle se zlem rozumí protipól k mravnímu dobru a představa o něm bývá zčásti závislá ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz