iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Synoda

Z řec. synodos (syn, »spolu«, a hodos, »cesta«), pak z lat. synodus, »shromáždění«, »schůze«. Synoda může být: a) biskupská: tedy shromáždění - biskupů, kteří byli vybráni z různých zemí světa a scházejí se ve stanovený čas, aby podporovali těsné spojení ... … více

Dómská kapitula

Kolegiu duchovních, kanovníků a kapitulářů při biskupských dómech přísluší pořádání slavnostní bohoslužby a podpora biskupa při správě biskupství. Dómské kapituly vznikly z kleriků, kteří už ve 4. a 5. stol. vedli společný život a zaměřili ho r. 816 podle ... … více

Mappó

"Konec zákona"v japonském buddhismu je konec času v buddhistické eschatologii, který se vyznačuje nedisciplinovaností buddhistů, nepochopením tradovaných svatých spisů a nemožností spásy. Je konečným bodem vývoje, který začíná smrtí Gautamy: tisíc let ... … více

Íris

Řecká bohyně duhy, okřídlená poselkyně Dia a Héry, kterou bohové posílali do mořských hlubin a do podsvětí.… více

Matutinum

Z lat. matutinus, »ranní«, »jitřní«. Před reformou - liturgie hodin se tak nazývalo noční bdění. Bylo nahrazeno čtením, které může být recitováno v kteroukoli denní hodinu, ačkoli si pro - chór zachovalo charakter noční modlitby.… více


Copyright iEncyklopedie.cz