iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Přísaha

Výrok nebo slib, při němž se Bůh volá za svědka pravdy nebo za ručitele, se provádí většinou formulí, určitými slovy nebo symbolickým jednáním, resp. gesty. Polyteistická náboženství znají často zvláštní bohy přísahy. Křivá přísaha se považuje bez výjimky ... … více

Kalista, Zdeněk

(1900-1982), historik, básník, esejista, překladatel, narozený v Benátkách nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav). Vystudoval státní gymnázium v Mladé Boleslavi a historii na Filozofické fakultě UK v Praze (doktorát v roce 1924). Jako student byl členem skupiny ... … více

Proměnění Krista

Zjevení mesiánské důstojnosti Ježíšovy na hoře Tábor, o němž zpravuje Nový zákon (evangelium sv. Matouše 17, 1 - 9), provázela proměna Ježíšovy podoby do podoby nebeských bytostí. Svědky tohoto tělesného proměnění Krista byli jeho učedníci Petr, Jakub ... … více

Město Vatikán

Zahrnuje území 0,44 km2 v západní části Říma. Jako stát byl zřízen - Lateránskými smlouvami z r. 1929 (Vatikánský městský stát) a podléhá papežské svrchovanosti. Komplex paláců a zahrad kolem - baziliky sv. Petra je uzavřen leonskými hradbami (podle papeže ... … více

Tomáš Akvinský

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Vstoupil r. 1243 do dominikánského řádu, studoval od r. 1245 u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně a působil pak jako profesor teologie v Paříži ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz