iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Reverend

Z lat. reverendus, doslovně »ten, který je hoden úcty«. Uctivý titul a název dávaný příslušníkům duchovenstva a - řeholníkům. Superlativ (reverendissimus) je vyhrazen prelátům.… více

Mystika

Mimořádná náboženská zkušenost je tajemná a nelze ji jazykovými prostředky vysvětlit. V mystickém zážitku zakouší mystik zkušenost Boží skutečnosti, přesahující obyčejné vědomí a rozumové poznání. Psychologie tento prastarý fenomen nepostihuje, když spatřuje ... … více

David

Izraelský král z Betléma a vítěz nad Filištínem Goliášem (kolem r. 1003 - 964/65 př. Kr.) byl zprvu mužem družiny krále Saula, který ho později dal pronásledovat. Po jeho smrti nastoupil David na trůn a sjednotil kmeny Judska a Izraele, k nimž přičlenil ... … více

Runy

Původ těchto starogermánských znaků písma, které se ryly především do kamene, dřeva, kostí a kůry, je ještě nejasný. Za jisté možno považovat, že sloužily magickým účelům, např. podávání věštby. Podle tradice Eddy byl tvůrcem run bůh Odin. Základním významem ... … více

Ašóka

Tento poslední veliký císař indické dynastie Maurjů se staral v době své vlády (kolem 272 - 232 př. Kr.) o rozšíření buddhismu v celé Indii a mimo její hranice. Přitom byl tolerantní vůči jiným náboženstvím. Vystavěl mnoho klášterů, na 84 tisíc stúp neboli ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz