iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dajánanda Sarasvatí

Zakladatel Árjasamádže (*Tankara, Gudžarat 1824 - +Ádžmér, Rádžhastán 30.10.1883) chtěl znovu nastolit podle slibu védský hinduismus předbuddhistické Indie.… více

Chór

1. Sbor pěvců doprovázejících bohoslužbu. Chór existoval už ve 4. stol., za Řehoře Velikého byla zřízena Schola cantorum (Škola pěvců). Od 15. stol. se sbor začal rozšiřovat i o zpěváky - laiky. V 18. stol., kdy církevní zpěv dosáhl vynikající úrovně, ... … více

Protireformace

Termín doslova překládá německé Gegenreformation. Označuje soubor podnětů katolické církve, vycházejících z - tridentského koncilu na zabránění protestantské - reformaci. Protireformace znamenala hlubokou obnovu katolicismu a zvláštní pozornost věnovanou ... … více

Teilhard de Chardin, Pierre

(*Sarcenat 1.5.1881 - New York 10.4. 1955). Kněz jezuitského řádu, přírodovědec a antropolog. Své životní dílo věnoval sladění evoluční teorie s křesťanstvím. Ve svém hlavním díle Člověk v kosmu popisuje svět jako smysluplný a cílevědomý proces, přičemž ... … více

Dokulil, Jan

(1910–1974), kněz, básník, překladatel, narozený v Mastníku u Třebíče. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Třebíči studoval dva semestry na Filozofické fakultě UK češtinu a angličtinu a 1930–1935 teologii v Brně. Po vysvěcení na kněze působil na několika ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz