iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Reskript

Z lat. rescriptus, »napsat v odpověď«. V - kanonickém právu je to »správní akt provedený písemně příslušným - představeným se správní pravomocí, kterým se podle jeho podstaty uděluje na základě něčí žádosti privilegium, - dispens nebo jiná výhoda« (CIC ... … více

Dekretály

Tato papežská rozhodnutí zodpovídala od 4. stol. formou dopisů dotazy týkající se jednotlivých konkrétních případů církevního práva. Byly sepsány ve sbírkách církevního práva a měly normativní charakter. Ve 12.- 14. stol. byly důležitým znakem papežské ... … více

Čtyři stádia života

V hinduismu probíhá ideální náboženský vývoj muže ve čtyřech stadiích. Začíná studiem v domě osobního gurua a končí po splnění funkce otce rodiny následným odchodem do bezdomoví a přetnutím všech světských vazeb.… více

Hlásání

Autoritativní proklamace a dosvědčování víry, které jako poselství církve zahrnuje osobu a působení Ježíšovo, kázání původní církevní obce a evangelium. Jádrem je hlásání spásného jednání a zjevení Božího. Hlásání víry se neděje jen slovem, nýbrž musí ...