iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ramadán

Islámský postní měsíc je devátý měsíc islámského měsíčního roku. V době mezi východem a západem slunce znamená půst pro muslima úplnou zdrženlivost od jídla a pití, stejně jako od pohlavního styku. Postit se je povinen každý zdravý dospělý muslim. Nemocní ... … více

Donatismus

Schizmatické hnutí ( - schizma) rozšířené v severní Africe ve 4. stol., pojmenované podle - biskupa Donata z Kartága. Ten se pokoušel ustavit vlastní křesťanskou církev, stojící proti církvi římské, rozpory vznikly v otázce tzv. - lapsi (»padlých«), kteří ... … více

Symbol

Z řec. symbolon, »poznávací znamení« (ze slovesa symballein, »přikládat k sobě«). Ve starověkém Řecku sloužilo symbolon jako heslo. Jednalo se o jistý druh »hostitelského průkazu«, který se rozdělil na dvě poloviny, z nichž jedna se dala hostu nebo byla ... … více

Pomazání-nemocných

Jedna ze sedmi - svátostí. - Apoštol Jakub píše: »Kdo je nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno« (Jak ... … více

Říční bohové

Pod tímto jménem se zahrnuje řada božstev, která jsou domovem v řekách. Patří k nim říční víly, stejně jako např. egyptský bůh Nilu Hapi a řecký bůh řek Acheloos.… více


Copyright iEncyklopedie.cz