iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Reformní koncily

Pod tímto označením se shrnují koncily v Pise r. 1409, Kostnici 1414 - 18 a Basileji 1431 - 49. Jejich společným úkolem bylo zprvu odstranění schizmatu (rozkolu), který trval od r. 1378. Chtěly církevní ústavou, která stavěla na primátu všeobecných koncilů ... … více

Píseň písní

Sbírka milostných písní Starého zákona se připisuje Šalomounovi. Je nejisté, jde-li o lidové svatební zpěvy nebo o píseň k oslavě lásky mezi mužem a ženou. V každém případě bylo možné Píseň písní (Velepíseň) přijmout jako biblickou knihu až po alegorickém ... … více

Lámání chleba

Lat. fractio panis. Gesto lámání chleba, které Ježíš učinil při - poslední večeři (srov. 1 Kor 11,24, Lk 22,19, Mk 14,22, Mt 26,26), podle kterého se původně nazývala celá - eucharistická slavnost (srov. Sk 2,42.46, Sk 20,7). Dnes se l.ch. provádí ...