iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Nemesis

Tato bohyně vznikla asi ze zemské démonické postavy. V řeckém panteonu byla bohyní trestu a spravedlivé odplaty. Její svatyně byla v Rhamnu, a její kult byl podobný kultu Artemidy a Afrodíté.… více

Apologetika

Z řec. apologhéisthai, »bránit«. Teologická disciplina, která si klade za cíl ospravedlnit a bránit víru ( - teologie). Od počátků křesťanství existovali různí apologeté, kteří psali proti - pohanům a - židům. První - apologie měly téměř vždy podobu výzvy ... … více

Donatismus

Schizmatické hnutí ( - schizma) rozšířené v severní Africe ve 4. stol., pojmenované podle - biskupa Donata z Kartága. Ten se pokoušel ustavit vlastní křesťanskou církev, stojící proti církvi římské, rozpory vznikly v otázce tzv. - lapsi (»padlých«), kteří ... … více

Lamaismus

To je běžné jméno tibetské formy buddhismu, která se vyvinula od 7. století v Tibetu a odtud se rozšířila do Mongolska. Ne zcela šťastný pojem "lamaismus" ukazuje na teokratický systém, charakteristický pro tibetský buddhismus, v němž se stále reinkarnují ... … více

Bůh

Nadzemská, nesmrtelná a všemohoucí bytost je chápána rozdílně podle toho kterého náboženského vyznání nebo duchovního nazírání. Zpočátku bylo asi uctíváno slunce, měsíc a hvězdy jako božstva, resp. nebeské mocnosti. Motivy takového astrálního náboženství ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz