iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Malabarská církev

Katolící v indickém kraji Malabar chaldejského obřadu slaveného ve východosyrštině. Podle starobylé tradice bylo toto společenství založeno apoštolem Tomášem, snad aby se ospravedlnil vztah, jenž mělo společenství k Edesse již od 2. stol. Existují jisté ... … více

Jom Kippur

Den smíření je jedním z největších židovských svátků a vrcholí jím deset dnů pokání, konaného v září až říjnu. Vznikl z kultického rituálu v chrámu, od doby jeho zničení se stal v r. 70 po Kr. nejpřísnějším dnem postu a pokání s prosbou o odpuštění hříchů ... … více

Balthasar, Hans Urs von

(*Lucern 12.8.1905 - +Basilej 26.6.1988). Švýcarský teolog byl v letech 1925 - 1950 členem jezuitského řádu a působil jako duchovní správce studentů, spisovatel a nakladatel. Zvláštní zásluhy si získal interpretací církevních otců a překládáním a vydáváním ... … více

Odysseus

Dobrodružství hrdiny řecké mytologie vylíčil Homér ve svých dílech Ílias a Odysseia. Mnozí bohové a mytické postavy ovlivnily osud Odyssea na jeho dvacetileté bludné cestě: bůh slunce Hélios, bůh moře Posseidón, bůh větru Aiolos, také obr Polyfem a nymfa ... … více

Harám

V islámském právu vše, co je zakázané.… více


Copyright iEncyklopedie.cz