iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Faun

Staroitalský bůh zemské úrody, jako Mars a Silvanus. Byl pokládán za ochránce rolnictví, lovu a zvláště chovu dobytka, o jehož rozmnožování pečuje a který chrání před vlky (Lupercus). Rád pobývá v polích, kde se projevuje přírodními zvuky a skřeky, které ... … více

Dokonání manželství

Manželství se považuje za dokonané, když »manželé spolu uskutečnili lidským způsobem soulož, která je sama o sobě vhodná ke zplození dítěte, k němuž je manželství svou povahou zaměřeno a jíž se manželé stávají jedním tělem« (CIC 1061). Pokud se nedokáže ... … více

Sokrates Scholastikos

Sokrates (asi 390 – po 439) Konstantinopolský – jeho přízvisko Scholastikos se často vykládá jako právní zástupce nebo prokurátor – napsal pokračování k Eusebiovým Církevním dějinám za období 305–439. Vlastnosti Sokrata jakožto historika jsou: věcnost, ... … více

Hór (řec. Hóros)

Tento nejdůležitější z egyptských bohů, s podobou sokola, pochází z egyptské prehistorie z prostředí nomádů, kde nebeský sokol byl synonymem náčelníka a později krále. Byl pojímán jako dědic pozemského panství Usírewova, jedna z forem boha Ré (Ré-Harachtej) ... … více

Martyrologium

Z řec. mártyros (2. pád podstatného jména martýs, »svědek«), a logos, »rozhovor«. Kniha obsahující seznam - mučedníků a - světců (a nejdůležitější zprávy o jejich životě), které církev každého dne slaví. Oficiálně se jako liturgická kniha objevuje po ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz