iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Peleus

V Homérově eposu Ílias je Peleus králem Myrmidů, jako patron pohoří Pelion má však i mytologickou dimenzi. Má polobožský původ, protože se označuje za vnuka Cheirónova. Jako historická osoba je otcem Achilleovým a manželem Néreovny Thetis. Protože se ... … více

Nevěsta

Panny, připravované na svatbu, byly u všech náboženství symbolem sňatku mezi božím nebeským ženichem a lidskou pozemskou nevěstou. Bůh se blížil zasvěcené ženě jako král nebo kněz a tímto spojením jí propůjčil dar věštkyně. Židé označovali národ Izrael ... … více

Kánon

Z řec. kanón, v úzkém smyslu »rákos«, »tyč na měření«, v širším významu »směrnice«, »norma«. V náboženském prostředí má řadu významů: a) - tridentským koncilem sestavený seznam knih, které tvoří Písmo (1546). Koncil přijal jak knihy - protokanonické, ... … více

Starokatolíci

Říká se tak příslušníkům církve, vzniklé v německy mluvících oblastech (kongres v Michově, 1871) po odmítnutí - dogmatu o - papežském primátu a - papežské neomylnosti (1. - vatikánský koncil). Základem věroučného vyznání církve starokatolické je Utrechtská ... … více

Svoboda

Výraz z teologického a filosofického názvosloví. Je úzce svázán s pojmem svobody, zakořeněné v rozumu a ve vůli - jednat nebo nejednat. Díky svobodné vůli rozhoduje každý sám o sobě a volí mezi tím či oním skutkem (srov. Kat. 1731-1738). V křesťanství ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz