iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Zvěrokruh

Zvěrokruh nebo zodiak je 20 stupňů široká oblast kolem nebeské sféry, v níž probíhají pohyby Slunce, Měsíce a planet. Babylóňané shrnuli stálice tohoto nebeského pruhu za účelem kalendářní orientace do jmenitých obrazů, které později antická matematická ... … více

Breviář

Z lat. breviarium, »přehled«, »výběr«. Liturgická kniha, která obsahuje kompletní text všech prvků potřebných pro - liturgii hodin, společnou - modlitbu církve. B. se utvářel během staletí, nejdříve existovaly samostatné knihy: - žaltář, - homiliář, - ... … více

Antisemitismus

Tímto pojmem se označuje každá forma pronásledování a potírání Židů a jejich náboženství (viz judaismus). Ve starověku byla práva Židů rozdrobena mezi zájmy křesťanských a pohanských regentů a byly vydány zákony k utlumení židovského vlivu. Ve středověku ... … více

Karel Lwanga

Spolu s dalšími dvanácti mladými křesťany byl zaživa upálen 3. června 1886 a dalších devět bylo umučeno různým způsobem v době od 26. května 1886 do 27. ledna 1887. Tito prvomučedníci černé Afriky přijali křest od prvních misionářů z kongregace Bílých ... … více

Pohané

V NZ je to obecné označení těch, kdo nepatří k vyvolenému lidu - Izraele, jsou opovrhovaní pro modlářství a špatné mravy (Mt 18,17, Gal 2,15). V Kristu však také pohané spolu s - židy tvoří jediný - Boží lid, protože v jeho krvi byla stržena zeď rozdělení ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz