iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Minaret

Ke každé páteční mešitě patří věž, z níž muezzin volá k modlitbě. Zvyk, že minaret je integrální součástí mešity v islámské architektuře, vznikl v Sýrii za dynastie Umajjovců. Patrně první minaret byl postaven r. 666 v Basře.… více

Kyriale

Z řec. kyrios, »pán«. Kniha, která obsahuje souhrn neměnných zpěvů při - mši: - Kyrie, - Gloria, - Credo, - Sanctus a - Agnus Dei.… více

Epištolář

Z lat. epistularium (z epistula, »dopis«). Liturgická kniha, která obsahovala texty apoštolských listů ke čtení při - mši svaté.… více

Bráhmanismus

Jméno této předformy hinduismu se odvozuje od fáze vývoje indického myšlení, v níž byly sepsány bráhmany a upanišady a bráhmanští kněží byli jedinými majiteli spásného vědění. Tuto vývojovou fázi označuje přesněji druhý stupeň indoárijské epochy, která ... … více

Františka d´Amboise

Narodila se r. 1427 pravděpodobně v Thouars (ve Francii). Provdána za bretaňského vévodu Petra II. byla v r. 1450 spolu s ním korunována v katedrále v Rennes. Po sedm let manželství příznivě ovlivňovala vladařské působení svého muže. Když pak ovdověla, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz