iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Penitenciář

a) - Kněz ( - kanovník p.) katedrálního nebo kolegiátního chrámu, který má z titulu úřadu řádnou moc promíjet svátostně tresty - latae sententiae, které nebyly vyhlášeny a nejsou vyhrazeny - Apoštolskému stolci (CIC 508). b) - Kajícná kniha.… více

Gabriel

Jak v křesťanské, tak v islámské tradici je archandělem, který přinesl a vyložil lidem Boží poselství. V evangeliu sv. Lukáše zvěstuje Panně Marii narození Ježíšovo.… více

Izák

Biblická postava patriarchy patří vedle Abraháma a Jakuba ke třem kmenovým otcům Izraele. Jméno Izák ("směje se") pochází od nevěřícího smíchu zdánlivě neplodné matky Sáry, když se dozvěděla o svém těhotenství. Z legendárního života Izákova, jak se o ... … více

Núbijské náboženství

O původních náboženských představách tohoto náboženství jižně od Asuánu až k Meroe, severně od Chartúmu, víme jen z egyptského podání. Asi od r. 2000 př. Kr. se vyvíjela kultura, závislá na Egyptě zčásti, někdy také zcela pod kontrolou faraonovy říše. ... … více

Aurora

Bohyně ranních červánků, nazývaná Řeky Éós, byla dcerou Titánů Hyperíona a Theie. Jako sestra Hélia a Selény se považuje za božstvo astrální. Byla matkou větrů, hvězd a Jitřenky.… více


Copyright iEncyklopedie.cz