iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sodoma a Gomora

Obě biblická města blízko Mrtvého moře propadla pro své neřesti Božímu soudu. Byla úplně zničena ohněm a sírou, takže ze všech obyvatel zůstala ušetřena jen rodina Lota, jediného spravedlivého. Abrahamův pokus najít i jen několik spravedlivých, nevyšel, ... … více

Bhúmi

"Stupni" nebo "stadii" se míní většinou dašabhúmi, "deset stupňů", kterými projde bódhisattva na své cestě k buddhovství. Počínaje slibem dosáhne nakonec "mraku učení", odkud už není příliš vzdálen tomu, aby se stal buddhou.… více

Serafové

Z hebr. serafim, »planoucí« (z kořene saraph, »spalovat«, »hořet«). Duchové patřící k nebeskému dvoru (Iz 6,2nn). Jsou jedním z devíti andělských kůrů. - Andělé.… více

Bolestná tajemství

Tak se nazývají tajemství modlitby - růžence, která rozjímají o - utrpení a smrti Krista. Je to : a) Ježíšova modlitba v - Getsemanské zahradě, b) bičování Ježíše, c) korunování trním, d) výstup na Kalvárii, e) Ježíšova smrt na kříži.… více

Vatikán

Nejmenší stát na světě má jen 0,44 km2 a jeden tisíc obyvatel, z nichž jen polovina má vatikánské státní občanství. Hlavou státu je papež. Vatikánský stát byl založen r. 1929 na základě lateránských smluv uzavřených mezi Svatým stolcem a italským státem, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz