iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jáhen

Řecké slovo pro služebníka (diákon) označuje původně pomocníka biskupova. V katolické a pravoslavných církvích je jáhenské svěcení prvním stupněm služebného kněžství (jáhen, kněz, biskup). V katolické církvi bylo v prvních staletích jáhenství stavem trvalým, ... … více

Švýcarská garda

Sbor švýcarských vojáků ve službě - městského státu Vatikán. Jejich úkolem je chránit osobu - papeže a dohlížet na Apoštolský palác a vchody do Vatikánu. Četní Švýcaři byli ve službě Svatého stolce už od 14. stol., ale s myšlenkou vytvořit stálý a disciplinovaný ... … více

Hadždž

Pouť do Mekky se svými obřadními úkony je jedním z pěti sloupů islámu. Každý dospělý muslim je povinen alespoň jednou v životě putovat do Mekky, pokud je mu to možné. Pouť hadždž se koná vždy ve 12. měsíci islámského lunárního roku.… více

Hinduismus

Termín hinduismus není označením náboženství v užším smyslu, nýbrž se vztahuje k veškeré civilizaci hinduistů. Hindu je perské slovo a znamená prostě "Ind". Hinduistická civilizace se vyvinula z védského náboženství indoevropských přistěhovalců nebo dobyvatelů, ... … více

Timotej Ailuros

Monofyzitsky smýšlející patriarcha Timotej Ailuros ( „Lasička“; přídomek získal pro svou štíhlost) z Alexandrie (457–459/460 a 475–477) se řadí svými názory mezi Cyrila a Severa; na jedné straně odmítá chalcedonský koncil, na druhé však též Eutycha, protože ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz