iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dekretály

Z lat. (litterae) decretales, »listy obsahující dekrety«. Bývaly to v podstatě rozhodné zákroky papežských úřadů, kterým předcházely dotazy, vztahující se k určitým praktickým problémům. První, nám známý, avšak neodeslaný dekret, je od papeže Siricia ... … více

Alpirsbašské hnutí

Alpirsbach, bývalý klášter, kde se od r. 1933 konaly konference pro pěstování liturgie a gregoriánského chorálu. Teologicky se orientovaly na Karla Bartha (1886-1968). Význam konferencí spočívá ve vlivu na poválečnou liturgickou obnovu protestatntských ... … více

JHWH

Hebr. jméno Boží (Ex 3,14), které znamená »Já jsem, který jsem (zde pro tebe)«. Tato posvátná čtyři písmena, čili čtyři souhlásky Božího jména (tetragram), se v židovském Písmu vyskytují 6823 krát. Přestože se objevuje v prvních biblických textech (Gn ... … více

Prostředník

V křesťanství je podle sdělení sv. Pavla »jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus« (1 Tim 2,5), všichni ostatní ( - Maria, církev...) se podílejí na Kristově dokonalém a definitivním prostřednictví jen odvozeným a podřízeným způsobem.… více

Dharma

Jako "zákon" označil Buddha své učení, protože považoval kosmická a karmová pouta člověka a z nich plynoucí cestu spásy takřka za přírodní zákon. Hinduismus tak označuje vesmírný a morální řád.… více


Copyright iEncyklopedie.cz