iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dělničtí kněží

Výraz označuje hnutí, které vzniklo ve Francii. Vyrostlo ze sdružení mladých dělníků ve 30. letech, v němž se angažovalo mnoho - kněží. Mohli tak odhalit svět práce a především propast, která oddělovala svět dělnické práce a církev, a osobně vstoupit ... … více

Utrakvisté

Název je odvozen z latinského sub utraque speciae (pod obojí způsobou). Označují se jím příznivci učení Jana Husa, kteří mj. prosazovali přijímání eucharistie pod způsobou chleba i vína i pro laiky. Jako první je formuloval Jakoubek ze Stříbra (+ 1429, ... … více

Amen

Z hebr. kořene `aman, »podpírat«, »stát«, znamená »je to tak«, »je to pravda«, »jistě«, »v pravdě«. - Septuaginta překládá Izaiášův výraz »pravý Bůh« slovy theós amen. V - Apokalypse je Kristus nazván výrazem Amen (Zj 3,14), protože je to svědek pravdy. ... … více

Graduál

Liturgická kniha. Obsahuje různé proměnlivé zpěvy - mše, jako jsou - introit (vstup), - graduál, - alelujový verš atd. s odpovídajícími gregoriánskými nápěvy. Tzv. Graduale romanum se užívá v těch kostelích, jež mají - scholu cantorum, která má možnost ... … více

Život po smrti

Probuzení k novému bytí nebo také další trvání duše po zániku těla jsou představy, které mají v různých náboženstvích ústřední význam. Monoteistická náboženství (viz křesťanství, židovství, islám) učí víru ve zmrtvýchvstání a vzkříšení mrtvých. Jiná náboženství ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz