iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Svatost

Přívlastek Boha, který vyjadřuje jeho nadpřirozenost a oddělenost od veškeré stvořené skutečnosti, tím spíše od zla a hříchu. Jako odmítnutí zla a účast na přátelství s Bohem a s Boží přirozeností je požadována od všech věřících jakéhokoli stavu a zařazení ... … více

Alexandrijská škola

Teologická škola, založená ve 2. stol. po Kr. v Alexandrii, odvozuje svůj původ od apoštola Marka, který zde založil církevní obec. Snažila se spojit myšlenky novoplatonismu s křesťanstvím, celkově se vyznačuje prohloubeným pojetím tajemství Božího slova ... … více

Pax Christi

Katolické mírové hnutí založil r. 1944 francouzský biskup Theás. Duchovním centrem Pax Christi jsou Lurdy. Po 2. světové válce byla hlavním cílem hnutí podpora německo-francouzského přátelství; později se pole působnosti rozšířilo na otázky míru a konfliktů, ... … více

Cassiodorus

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator (asi 485 – asi 580) pocházel ze starobylého a váženého rodu, jehož členové v předchozích třech generacích zastávali vysoké státní úřady. Narodil se v Kalábrii (v Syllaciu, dnes Squillace), jeho otec byl praefectus ... … více

Apokalypsa

Apokalypsou (řec. apkalypsé) se rozumí odhalení a zjevení o běhu světa a o jeho konci. Takové spekulace o světových dějinách se vyskytovaly mj. v íránském náboženství, v židovství (viz judaismus), v křesťanství a v islámu. Hinduismus, buddhismus a také ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz