iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Vzkříšení-těla

Formulace nicejsko-konstantinopolského vyznání víry vyjadřuje křesťanské přesvědčení, že tak, jako Kristus vstal z mrtvých a žije navždy, také my v poslední den vstaneme z mrtvých. Proměněné tělo, spojené s duší, obdrží od Boha neporušitelný život (srov. ... … více

Pokání

Podle křesťanského chápání nabízí Bůh pomoc člověku k tomu, aby se odvrátil od hříchu, který ho dělí od Boha. Toto obrácení není vlastním výkonem hříšníka a není na ně žádný nárok. Spíše je milostí Boha, který stále znovu daruje osvobozující zkušenost ... … více

Mnich

Z řec. monachos, (z monos, »sám«). Člověk, jenž se oddal mnišskému životu. Na rozdíl od - poustevníka je m. člověk, který své spojení s Bohem prožívá »v místě společného života« ( - klášter). Jde o nejrozšířenější formu - mnišství. Zrodila se v Egyptě ... … více

Křižmo

Z řec. chrisma, »mast«. Olivový olej smíchaný s aromatickými látkami, který - biskup světí na - Zelený čtvrtek při obřadech a který se používá při udělování - křtu, - biřmování a - kněžského svěcení, při - konsekraci - biskupů, kostelů, - oltářů, - kalichů ... … více

Integralismus

Z lat. integralis (odvozeno z integer, »neporušený«, »celý«). Psychologický a naučný systém, pokoušející se strnule a neústupně aplikovat zásady sociálního, politického nebo náboženského učení či nějaké ideologie. Termín nabyl negativního významu. Nese ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz