iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Papežské rady

Odbory římské - kurie, které pomáhají - papeži ve výkonu pastýřského úřadu pro dobro a službu celé církve a místních církví (Pastor bonus 1). V současnosti existují tyto p.r.: pro laiky, pro sjednocení křesťanů, pro rodinu, pro spravedlnost a mír, ... … více

Monsignore

Z francouzského mon, »můj«, a seigneur, »pán«. Čestný titul některých - biskupů a duchovních, poctěných zvláštními hodnostmi ( - kanovníci, - papežští preláti atd). Svého času se uděloval i - papežům, panovníkům a - kardinálům.… více

Monika

Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku). Provdala se za pohanského muže Patricia a měla s ním dva syny a dceru. Svou mírností a trpělivostí dosáhla toho, že její muž rok před svou smrtí ... … více

Babylónská věž

Stavba, zmíněná ve Starém zákoně (Genesis 11,3-4), byla jednou z babylónských chrámových věží (zikkurat), které nesly Mardukův chrám. V bibli se stala synonymem velikášství a rouhání se Bohu. Trestem za pokus vystavět věž až do nebe bylo zmatení jazyků, ... … více

Slunce

V mnoha náboženstvích zaujímá slunce centrální místo jako pramen všeho světla, jako moc přinášející život a smrt, jako ztělesnění pravdy a spravedlnosti. Na celém světě je rozšířen kult slunce a slunečního boha. Mnohé národy vidí v slunci vítězství nad ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz