iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Šivaismus

Vedle višnuismu, s nímž vznikl asi současně, je šivaismus jedním z hlavních směrů moderního hinduismu. Jeho stoupenci uctívají boha Šivu jako stvořitele, udržovatele a ničitele, resp. očišťovatele vesmíru. Vzešel z védského boha Rudry. Jeví se jako pán ... … více

Dokulil, Jan

(1910–1974), kněz, básník, překladatel, narozený v Mastníku u Třebíče. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Třebíči studoval dva semestry na Filozofické fakultě UK češtinu a angličtinu a 1930–1935 teologii v Brně. Po vysvěcení na kněze působil na několika ... … více

Job

Starozákonní hlavní postava stejnojmenné knihy vešla do světové literatury jako trpící spravedlivý. V naučně básnické části knihy popírá Job v rozhovoru se svými třemi přáteli starožidovskou nauku o odplatě, podle níž je každé utrpení trestem za zločiny. ... … více

Korepiskop

Z řec. chora, »venkov«, a epíscopos, »biskup«. Venkovský - biskup, který na Východě původně spravoval venkovský okres, spadající pod pravomoc městského biskupa, tedy úřad s omezenými pravomocemi. Na Západě se funkce k. rozšířila v 8. stol. v podobě - ... … více

Hierokracie

Z řec. hieros, »posvátný«, a kratia (z kratos), »ovládání«, »moc«. Politické zřízení, v němž je moc soustředěna do rukou kněžské třídy.… více


Copyright iEncyklopedie.cz