iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Orfeus

Teprve od 6. stol. př. Kr. je doložen tento nejvýznamnější reprezentant hudby v řecké mytologii a od té doby je předmětem četných mysticko-teologických proudů. Vzniklo orfické básnictví a s jeho jménem bylo spojeno mnoho mysteriálních her. Podle mýtu ... … více

Mevlana

Islámský mystik Džaláluddín Rúmí, zvaný též Mevlana (tj. "náš pán") (*1207 - +1273) založil kmenový klášter řádu dervíšů mevlévíjů v anatolské Konyi, která byla náboženským centrem řádu až do jeho zákazu za Mustafy Kemala Atatürka r. 1925. Mystika řádu ... … více

Exempce

Lat. exemptio (z ex a emere, »vyjmout«). Kanonické ustanovení, podle kterého může » - papež z důvodu svého prvenství nad celou církví s ohledem na obecný prospěch vyjmout řeholní společnosti zasvěceného života z pravomoci místních - ordinářů a podřídit ... … více

Dispens

Administrativní úkon, kterým církev prostřednictvím těch, kteří k tomu mají oprávnění, zbaví nějakou osobu povinnosti »dodržet nějaký čistě církevní zákon v určitém zvláštním případě« (CIC 85), na Boží - zákony nemůže být přirozeně dán žádný dispens.… více

Ondřej, apoštol

Rybář z Kafarnaa, bratr apoštola Petra, byl žákem Jana Křtitele a jedním z prvních apoštolů Ježíše Krista. Pro hlásání křesťanské nauky v Malé Asii a Řecku byl kolem r. 60 v Patrasu ukřižován na šikmém (ondřejském) kříži. Jeho mučednická smrt se v křesťanské ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz