iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Arcikněz

Z lat. archipresbyter (z řec. archipresbyteros). Titul, který propůjčuje - farářům některých církví čestné vedoucí postavení vůči ostatním - kněžím. V některých - diecézích odpovídá tento titul hodnosti okrskového - vikáře nebo - děkana.… více

Acta Sanctae Sedis

Periodický měsíčník vydávaný od r. 1865 do r. 1908. Přestal vycházet, když byl zaveden list - Acta Apostolicae Sedis. Přinášel texty nejdůležitějších papežských protokolů a protokolů římské - kurie. Neměl úřední charakter, ale - kongregace Propaganda ... … více

Tartaros

V řecké mytologii označuje slovo zvláštní část podsvětí, kde mají své kořeny země a moře. Na nehostinném místě bydlely stínové bytosti a bohové podsvětí.… více

Osud

Zvláště raná náboženství mají vyhraněnou představu o zákonu, který vládne nad vším pozemským bytím i nad vesmírným děním, a jemuž jsou často podřízeni dokonce i bohové (např. v Indii). Myšlenka osudu je úzce spjata s kosmologickou myšlenkou univerzálního ... … více

Rámakršnova misie

Hnutí reformního hinduismu, které se stalo nejznámějším na západě, bylo založeno r. 1897. Je činné ještě dnes v USA a Evropě a pochází od bengálského světce Gadádhara Čatterdžího (*1834 - +1886), syna z ortodoxní bráhmanské rodiny. Při své iniciaci, tj. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz