iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sixtinská kaple

Domácí papežská kaple ve Vatikáně v Římě, kde papež slouží mši sv. Vystavena byla papežem Sixtem IV. letech 1473-81 podle návrhu Baccia Pontelliho. Je proslavena skvostnou výtvarnou výzdobou největších malířů italské renesance a raného baroka, především ... … více

Schola cantorum

Lat. »škola pěvců«. Kdysi dávno označoval část chrámové lodi v blízkosti - presbytáře, která byla o pár schodů zvýšena a kde měli své místo zpěváci. Dnes se tak nazývá skupina zpěváků, která při obřadech zpívá bohoslužebné texty sama nebo zpívá střídavě ... … více

Tyl, Josef Heřman

(1914–1993), kněz, narozený v Cakově (okr. Olomouc). Studoval Gymnázium v Prešově, po maturitě vstoupil do noviciátu premonstrátského řádu v Nové Říši. Teologická studia absolvoval v Brně, na kněze byl vysvěcen v roce 1940. V roce 1942 zatčen gestapem ... … více

Rigorismus

Z lat. rigor, »přísnost«. Ve filosofii znamená systém, který spatřuje základ - mravnosti v nesmlouvavé poslušnosti zákona a odmítá jákýkoliv kompromis. V - morální teologii znamená myšlenkový proud druhé poloviny 17. stol., které se na poli mravnosti ... … více

Episkopalismus

Termín označuje každou církev, která přijala episkopální strukturu, a zvláště anglikánské církve ve Skotsku, USA a Brazilii. - Anglikánství.… více


Copyright iEncyklopedie.cz