iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Marduk

Městský bůh Babylónu je znám od III. dynastie v Uru (2050 - 1950 př. Kr.). Za Chammurabiho vystřídal Marduk Enlila jako hlavního boha Babylónie. Byl vybaven rozsáhlými kompetencemi. Jako syn boha Enkiho byl bohem moudrosti a zaklínání a příslušný např. ... … více

Sanktus

Z lat. sanctus, »svatý«. Výraz pochází z hymnu - cherubínů u Iz 6,3. Jde o pozdravné zvolání, které přednáší nebo zpívá celé shromáždění spolu s knězem, sloužícím - mši svatou, na konci - preface.… více

Kyrie eleison

Lat. přepis původního řeckého výrazu: Kyrie, »Ó, Pane«, eleison, »smiluj se«. Trojí zvolání (druhé je: »Kriste, eleison!«), pronášené nebo zpívané při - mši před - Gloria. Bylo zavedeno do východní - liturgie (Antiochie a Jeruzalém) ke konci 4. stol., ... … více

Megalitická náboženství

Prehistorické náboženské formy, které ke stavbě kultovních míst a hrobů používaly velkých kamenných bloků (megality), existovaly v různých částech světa. Nejrozšířenější byly v severní a západní Evropě a na ostrovech až do západního Středomoří na Korsiku ... … více

Okuřování

V četných kultech a náboženstvích je okuřování rozšířeno jako kultovní jednání. Může mít charakter apotropeický (odvracející škodu), je-li prováděno libě vonnými látkami, a má zahánět démony a zlé duchy. Okuřování může působit extatické stavy a v primitivnějších ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz