iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Závist

Jeden ze sedmi - hlavních hříchů. Spočívá ve smutku, který člověk zakouší z majetku druhého a v nezřízené touze přivlastnit si jej, byť i neoprávněně, je tedy odmítnutím křesťanské - lásky (srov. Kat. 2538-2540).… více

Redukce

Indiánské zemědělské kolonie, založené v 17. stol. jezuitskými misionáři v Latinské Americe. Výraz, kterým byli tito Indiáni označováni - reducti - znamenal ve španělštině ty, kteří byli »přivedeni« do církve a k civilizovanému životu a současně byli ... … více

Apoštolské vyznání víry

Také Apostolium, Symbolum Apostolicum. Jedno z nejstarších a nejznámějších křesťanských vyznání, které je doloženo od 4. století po Kr. a souvisí už s novozákonními formulemi. Apoštolské vyznání víry vzešlo z římského křestního vyznání z 2. století. Hlavní ... … více

Pýthia

Slavná řecká věštkyně, která jako kněžka v Delfách u svatyně boha Apollóna sdělovala slavné delftské věštby. Kladly se jí otázky z politiky a zákonodárství, kultu a mravů, ale i otázky týkající se osobního osudu. Když se napila z posvátného pramene a ... … více

Jan Sarkandr

Narodil se 20. prosince 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku. Studoval filosofii v Olomouci a v Praze (1597-1603), teologii ve Štýrském Hradci (1604-1606). Potom uzavřel manželskou smlouvu (3. září 1606) ve Velkém Meziříčí, ale už po roce (22. prosince ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz