iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Descartes, René

(*La Haye 31.3.1596 - +Stockholm 11.2.1650). Latinsky Renatus Cartesius. Spoluzakladatel novodobé filozofie učinil pochybnost metodou svého myšlení. Jediná jistota leží pro Descarta v poznání cogito, ergo sum (myslím, tedy jsem). Jeho transsubstanciační ... … více

Hvězdy

V obrazcích a pohybech hvězd nachází myšlenka všeobjímajícího kosmického řádu svůj viditelný výraz. Nejranější svědectví náboženské kosmologie a hvězdářství jsou v kulturách Mezopotámie. Jim vděčíme za umění hvězdopravectví (viz astrologie), za vytvoření ... … více

Legenda o Abgarovi

Tato legenda se poprvé objevuje v Eusebiových Církevních dějinách. Ten ji prý nalezl v dokumentech, jež údajně pocházejí z edesského archivu. Je to zpráva o korespondenci nemocného Abgara Ukkamy V. (9–46 po Kr.) s Ježíšem, který sice odmítá přání krále, ... … více

El

Hlavní bůh ugaritského panteonu, otec bohů, byl bohem stvoření nebe a země a byl také bohem plodnosti. Elovou manželkou byla bohyně Aširat. Semitské slovo "el" značí doslova "bůh",… více

Konfirmace

V evangelických církvích se tak nazývá sborová slavnost (nikoliv - svátost), která je potvrzením smlouvy - křtu a utvrzením ve - víře. Je v podstatě momentem vstupu pokřtěného - evangelíka mezi dospělé členy sboru. Na k. se připravují dospívající konfirmačním ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz