iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dialog

Rozhovor byl nábožensko - filozoficky chápán jako "původní stav" člověka. Podle náboženského filosofa Martina Bubera spočívá na tomto vztahu "já - ty" také vztah člověka k Bohu.… více

Faun

Staroitalský bůh zemské úrody, jako Mars a Silvanus. Byl pokládán za ochránce rolnictví, lovu a zvláště chovu dobytka, o jehož rozmnožování pečuje a který chrání před vlky (Lupercus). Rád pobývá v polích, kde se projevuje přírodními zvuky a skřeky, které ... … více

Ex voto

Lat. výraz, »v důsledku (daného) slibu«. Obvykle označuje drahocenný předmět, jež nabízí věřící jako dar Bohu, Panně - Marii nebo nějakému - světci za obdrženou - milost nebo jako splnění nějakého slibu. Mnoho votivních darů se nachází v mariánských svatyních.… více

Efrém

Efrém je nejvýznamnějším autorem syrské církve. Narodil se roku 306 v Nisibis a před rokem 338 se zde stal jáhnem. Když Římané s hanbou postoupili město Peršanům (363), vystěhoval se do Edessy; tam pak zemřel v roce 373. Efrém byl plodným spisovatelem ... … více

Levý Hradec

Přemyslovské hradiště severně od Prahy, v němž kníže Bořivoj v letech 874 - 885, poté co byl se třiceti dvořany poučen o víře a pokřtěn biskupem Metodějem, založil nejstarší křesťanskou kamennou stavbu - kostel sv. Klimenta - a přivedl k němu jednoho ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz