iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Etruské náboženství

Zásadně lze náboženství Etrusků těžko oddělit od řeckého, protože tito přistěhovalci byli v Itálii pořečťováni. Přesto lze mezi jmény řeckých a později římských bohů a bohyň vystopovat něco z bohů jejich vlasti, která se umísťuje někdy do Lýdie, někdy ... … více

Olej

Šťáva z plodu olivy sloužila jako zdroj světla, potrava, prostředek pomazání a lék. Olivový olej smíchaný s balzámem, který světí biskup, se nazývá křižmo a používá se jako posvátný olej při křtu, biřmování a svěcení kněžstva.… více

Eminence

Z lat. eminentia, »vyvýšené místo«, »výše«. Čestný titul příslušející - kardinálům (dekret Urbana VIII. z r. 1630). Ve středověku dávali - papežové tento titul pouze králům Francie.… více

Iregularita

Z lat. irregularitas, »nepořádnost v chování«. V - kanonickém právu jde o trvalou překážku, která brání v přijetí nebo provedení kněžského - svěcení (srov. CIC 1040).… více

Dordrechtská synoda

Mezinárodní generální synoda téměř všech reformovaných církví zasedala r. 1618-19 v jižním Holandsku a vyloučila arminiány, kteří nechtěli zastával učení o predestinaci (viz kalvinismus), a označila je za heretiky.… více


Copyright iEncyklopedie.cz