iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Eusebius z Cesareje

Eusebius (Eusebios) se narodil snad někdy mezi roky 260 až 265 v palestinské Cesareji nebo nedaleko od ní. Přitáhl ho k sobě učený presbyter Pamfilos, který v Cesareji spravoval a dále budoval Origenovu knihovnu. Eusebius po celý život choval k učiteli ... … více

Monoteismus

Z řec. monos, »jeden«, a theos, »bůh«. Nauka, která připouští existenci jen jednoho Boha, je opakem polyteismu (připuštění existence více bohů) a odlišuje se od enoteismu (připouští jednoho Boha, ale nevylučuje existenci jiných božstev). Podstatné prvky ... … více

Kanovník

Duchovní, příslušející ke katedrální - kapitule nebo ke - kapitulnímu chrámu. Od 4. do 8. stol. označení - kleriků, kteří žili ve městech a vedli společný, čili kanonický život v katedrálním domě podle - řehole podobné řeholi mnišské (sv. Eusebius z Vercelli, ... … více

Lev XIII.

Tento papež (1878 - 1903) byl významným učencem, který se staral o sociální hnutí a podporoval katolickou vědu, upevnil politický a světonázorový význam římské církve. Obnovení církevního státu, zrušeného r. 1878, se mu však nezdařilo. Vyzdvihl význam ... … více

Chudoba, Bohdan

(1909–1982), historik, překladatel, prozaik, publicista, politik, narozený v Brně. Studoval historii na univerzitách doma i v zahraničí (Oxford, Madrid, Řím, Vídeň, Valladolid). Působil jako středoškolský profesor (1937–1942), archivář (1942–1945), úředník ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz