iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kateřina Sienská

Narodila se 25. března 1347 v Sieně ve střední Itálii. Už jako děvče vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu do Říma (1377), usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani ... … více

Zvěrokruh

Zvěrokruh nebo zodiak je 20 stupňů široká oblast kolem nebeské sféry, v níž probíhají pohyby Slunce, Měsíce a planet. Babylóňané shrnuli stálice tohoto nebeského pruhu za účelem kalendářní orientace do jmenitých obrazů, které později antická matematická ... … více

Venuše

Původ a kulturní historie této italsko-římské bohyně nejsou dosud jasné. Nejpozději od 4. stol. př. Kr. byla ztotožněna s řeckou Afrodíté, od té doby byla bohyní mateřství a lásky. Do římského státního kultu se dostala teprve o sto let později a stala ... … více

Predestinacionismus

Z lat. predestinatio, předurčení. Bludná nauka, podle které věčná - spása člověka nebo jeho - zatracení závisí pouze na Boží vůli, nezávisle na lidském usilování o vlastní spásu.… více

Pontifikální

Synonymum přídavného jména »papežský«, čili všechno, co se vztahuje k - papeži a - biskupům: p. mše je slavná mše sloužená biskupem. P. znaky jsou odznaky biskupské moci: prsten, - mitra, hůl a náprsní kříž ( - pektorál).… více


Copyright iEncyklopedie.cz