iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pius X.

Narodil se 2. června 1835 v Riese v severovýchodní Itálii jako syn chudých zemědělců. Jmenoval se Giuseppe Sarto. Po vysvěcení na kněze (1858) byl nejprve devět let kaplanem, potom venkovským farářem; od roku 1875 kanovníkem, kancléřem a spirituálem v ... … více

Milostivé léto

Podle Mojžíše se má po sedmi sobotních letech (letech odpočinutí), což odpovídá době 49 let, slavit 50. rok jako milostivé léto (Jobel). K němu patřilo odpuštění dluhů, propuštění otroků, vrácení zcizeného statku a půdy. Jméno se odvozuje od hebrejského ... … více

Šu

Egyptský bůh větru a světla, zvaný též Šov, hrál v teologii důležitou roli jako bůh stvořitel. V teologickém systému "Devatera bohů z On" (město On, řec. Heliopolis) byl stvořen bohem Atumem (viz egyptské náboženství).… více

Benediktinky

(od 7. stol.) žijí podle benediktinské - řehole upravené pro ženy. Sestry skládají jednoduché věčné sliby. Ženské benediktinské kláštery mají svou konfederaci, aniž by však byly ve skutečnosti závislé.… více

Totemismus

Totemismus je soubor představ, které můžeme řadit do kategorie "animismus" či "animistické náboženství". V 19. stol. byl totemismus definován jako komplex myšlenek, který spočívá na víře v příbuzenství nebo mystický vztah mezi člověkem a zvířetem, rostlinou ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz