iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tomismus

Filozofie Tomáše Akvinského byla r. 1879 povýšena na oficiální filozofii římskokatolické církve. Tomáš se domníval, že vyřešil základní problém scholastiky, harmonii víry a rozumu. Víra nemá co dělat s pravdami protirozumovými, nýbrž jen s nadpřirozenými, ... … více

Panegyrikos

Z řec. panegyrikos (logos), »(proslov) k celému shromáždění«. Ve starověku šlo o chvalořeč pronesenou na slavnostním shromáždění řeckého lidu, později chvalořeč na nějakou významnou osobnost, většinou na - světce, proslovenou v den jeho svátku.… více

Sobotní rok

Každý sedmý rok se v židovství označuje jako sobotní (šabatový) rok. Podle náboženského zákona se pole v tomto roce nechávají ležet ladem a dlužníkovi se odpouštějí dluhy.… více

Řád žlutých čepic

Jméno Gelugpa, tohoto nejvlivnějšího řádu uvnitř lamaismu, poukazuje na žluté klobouky svých mnichů. V tom se odlišují od Rudých čepic rivalitního řádu Karmapa. Řád žlutých čepic založil ve 14. stol. Tsonc-khapa (*1536 - +1619). Od r. 1578 nosili jeho ... … více

Parúsie

Z řec. parousía, »přítomnost«. V - teologii znamená spásonosnou Kristovu přítomnost, zvláště její uskutečnění na konci časů a v plném projevu - dějin spásy. Obvykle se spojuje s návratem Krista na konci časů (srov. 1 Sol 2,19, 1 Sol 3,13, 1 Sol 5,23).… více


Copyright iEncyklopedie.cz