iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Deuteroizaiáš

Anonymní autor kapitol 40 - 55 starozákonní knihy Izaiášovy byl nazýván "druhým Izaiášem". Na historickém pozadí babylónského vyhnanství prorokoval návrat Židů domů a budoucí spásu pro všechny národy.… více

Buber, Martin

(*Vídeň 8.2.1878 - +Jeruzalém 13.6.1965). Židovský náboženský a sociální filozof byl univerzitním profesorem ve Frankfurtu nad Moh. a v Jeruzalémě. Intenzivně propagoval sionistické hnutí a vytvoření nového židovského státu. Stal se slavným svým překladem ... … více

Bratři společného života

Lat. Fratres vitae communis. Členové - bratrstva vzniklého ve 14.-15. stol. jako dílo Geerta Grooteho (+1384) v holandském městě Deventer. Toto bratrstvo se připojilo k tzv. - Devotio moderna. - Laici, patřící k bratrstvu Fratres vitae communis, nalezli ... … více

Jakub ze Sarugu

O životě a díle Jakuba ze Sarugu, biskupa v Batnai, nás informují dva krátké životopisy a jeden panegyrik. Narodil se roku 451 v diecézi Sarug, kde byl dlouho chórovým biskupem. Roku 519 byl zvolen biskupem v Batnai (Batnai, hlavní město oblasti Sarug, ... … více

Doketismus

Z řec. slova dokein, »zdát se«. Jde spíše o teologický směr prvních staletí křesťanství než o skutečný monofyzitský blud ( - hereze), podle něhož měl Ježíš Kristus údajně jenom zdánlivé tělo, protože nikdy nepřestal být zcela a pouze Bohem. Tato teorie ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz