iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Traducionismus

Z lat. traducere, »převádět«. Teorie, podle které lidská duše (kromě duše Adama a Evy) není stvořena Bohem, ale přelita rodiči v momentu početí. Tato teorie se rozvinula v prvních staletích křesťanství a jejím nejvlivnějším stoupencem byl Tertulián. Církev ... … více

Vzdoropapež

Označení pro osobu zvolenou v době schismatu proti papeži jinému, právoplatně zvolenému. Od 3. stol. bylo takových vzdoropapežů 25 až 40., např. při sporu o investituru a především při papežském rozkolu v Avignonu a Pise.… více

Ninlil

Tato sumerská bohyně byla manželkou Enlila a matkou Nergala. Byla v sumerském panteonu uctívána jako jedna z bohyň mateřství. V mýtu byla přímluvkyní Enlila. Po ztotožnění Enlila s Aššurem stala se vedle Ištary manželkou Aššura.… více

Trigesima

Lat. výraz znamenající třicátý den od smrti, kdy se obvykle slouží - mše svatá za zemřého.… více

Legenda

Latinské slovo "legenda" (má býti čteno) vede přímo k původu tohoto pojmu: ve středověku byla o pamětních dnech světců při bohoslužbě čtena zpráva o nich a o jejich příkladném životě, legenda o svatých. Legendy se však také spojily s kulty a posvátnými ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz