iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tanha

"Žádostivost" je v buddhismu příčinou všeho utrpení, připoutává člověka k sansáře (koloběhu znovurození). Přemožení žádostivosti je předpokladem osvobození z koloběhu nových zrození.… více

Bid'a

Tento pojem islámské teologie označuje všechny novoty, které jsou v islámském smyslu málokdy nábožensky přípustné. Někdy se novoty dělí na dobré a špatné, avšak převládá názor, který každou bi'du odmítá.… více

Jan od Kříže

Narodil se v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům. V roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše ... … více

Ur

Místo vykopávek sumerského města v jižní Mezopotámii. Ve 3. tisíciletí př. Kr. byl Ur významným městským státem a za třetí dynastie Uru (2050 - 1950 př. Kr.) hlavním městem sumerské říše. Nejdůležitější nálezy byly učiněny na takzvaném královském hřbitově. ... … více

Povolání

Pojem v širším slova smyslu vyjadřuje Boží povolání každého člověka ke - spáse (Mt 16,24, Sk 2,40, 1 Kor 1,26), V užším smyslu se jím rozumí Boží povolání ke - kněžství a k - řeholnímu životu. V tomto směru nás Kristus vyzývá, abychom se za povolání modlili: ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz