iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ur

Místo vykopávek sumerského města v jižní Mezopotámii. Ve 3. tisíciletí př. Kr. byl Ur významným městským státem a za třetí dynastie Uru (2050 - 1950 př. Kr.) hlavním městem sumerské říše. Nejdůležitější nálezy byly učiněny na takzvaném královském hřbitově. ... … více

Seminář

Z lat. seminarium, »školka«. Místo, kde se člověk s - povoláním duchovně i odborně připravuje na - kněžství. Semináře ustanovil tridentský koncil na podporu reformy duchovenstva. Měly vyloučit, aby ke svěcení byli připuštěni neznalí a nezralí - klerici. ... … více

Áres

Řecký bůh války je u Homéra pánem bojové vřavy. Jeho jméno se vysvětluje jako "křičící" nebo "prudký". Vznikl pravděpodobně jako personifikace démonické ničivé moci. Jako božská osoba křičí u Homéra, zraněn Diomédem, jako "deset tisíc mužů". Známkou jeho ... … více

Lavabo

Lat. výraz znamenající »budu se mýt«. Označuje omývání rukou, které - kněz provádí při - mši po přípravě darů. Výraz je odvozen z prvního slova - modlitby, kterou kněz recituje, zatímco vykonává úkon mytí. Výrazem l. se označuje také zdroj vody umístěný ... … více

Almohádi

Tato dynastie původem ze severní Afriky vládla v letech 1147-1212 i v muslimském Španělsku. Byla v ideologickém protikladu k Almorávidům (pocházejícím rovněž ze severní Afriky a vládnoucím v l. 1061-1147). Jako nábožensko-politické hnutí Almohádi zdůrazňovali ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz