iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Mariáni

Kongregace kněží mariánů (MIC) je prvním mužským řádem, který vznikl na území Polska (založil je Stanislaw Papczynski, 1631-1701). Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. ... … více

Chichén Itzá

Ruiny významného mayského města na poloostrově Yucatán, postaveného v poklasické době v maysko - toltéckém stylu. Nejznámějšími stavbami jsou "observatoř" a Kukulkánův chrám. Posvátná studna byla zasvěcená bohu deště Chacovi. Z archeologických výzkumů ... … více

Baal

Nejznámější západosemitsko-fénický bůh je nazýván také Bel nebo Baal-Hadad a může vystupovat i jako bohyně Ba'alat. Jeho původ z okruhu staromezopotámských bohů nebe dosvědčuje jméno Baal, které znamená "Pán". Baal může střídavě převzít všechny božské ... … více

Vatikánské koncily

Nazývají se tak dva poslední ekumenické koncily katolické církve, protože probíhaly ve Vatikánu, přesněji řečeno v bazilice svatého Petra. První vatikánský koncil, dvacátý ekumenický koncil (1869-1870), byl svolán Piem IX. se záměrem nalézt východisko ... … více

Pověra

Podle - Katechismu katolické církve je p. »úchylka náboženského cítění a úkonů, které člověku ukládá. Může se také skrývat pod kultem, který vzdáváme pravému Bohu, například když se jistým, jinak oprávněným a nutným úkonům přikládá důležitost nějakým ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz