iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Marianisté

Kongregace - kněží a - laiků, založená 1817 v Bordeaux Guillaumem Josephem Chaminadem (+1850) a schválená Piem IX. r. 1865, je též zvaná Mariini bratři (Fréres de la société de Marie). Věnují se výchově mládeže, výuce ve školách a misiím. V čele kongregace ... … více

Tertulián

Latinský církevní spisovatel (*asi 160 - +Kartágo 220) měl právnické a řečnické vzdělání. Jeho spisy, napsané v řečtině a latině, se ztratily až na Apologeticum (Obrana). Vyjadřoval se rigorozním způsobem ke svátostem a zastával názor, že i pohané by ... … více

Áres

Řecký bůh války je u Homéra pánem bojové vřavy. Jeho jméno se vysvětluje jako "křičící" nebo "prudký". Vznikl pravděpodobně jako personifikace démonické ničivé moci. Jako božská osoba křičí u Homéra, zraněn Diomédem, jako "deset tisíc mužů". Známkou jeho ... … více

Roráty

Název pobožnosti, která se koná v adventě před svítáním. Své jméno má odtud, že kněz, který klečel na oltářním stupni, zpíval slova Izaiášova: Rorate coeli, tj. Rosu dejte, nebesa, shůry.… více

Maria

Historické zprávy o matce Ježíše z Nazareta jsou především v historii dětsví v evangeliích Nového zákona. Jako Židovka měla prý po vzoru starozákonní prorokyně jméno Mirjam, které bylo později v řeckém jazyku překládáno jako Maria. Ve skrovných biblických ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz