iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Monoteismus

Z řec. monos, »jeden«, a theos, »bůh«. Nauka, která připouští existenci jen jednoho Boha, je opakem polyteismu (připuštění existence více bohů) a odlišuje se od enoteismu (připouští jednoho Boha, ale nevylučuje existenci jiných božstev). Podstatné prvky ... … více

Zelený čtvrtek

Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní - kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - ... … více

Boží příměří

Právně náboženská instituce, která je základem pacifistického evropského hnutí. V jižní Francii a v Burgundsku bylo nutno ve středověku čelit ničivým účinkům zpupnosti šlechty vůči církvi a venkovskému lidu a neschopnosti světské moci tomu zabránit. Některé ... … více

Divinace

Z lat. divinatio, odvozeno z divinus, »osvícený«, »prorocký«. Předpovídání budoucnosti (věštění) zkoumáním jevů, které byly ve starověku považovány za seslané bohy. Následkem toho se může věštba považovat také za pokušení proniknout Boží vůli. V - bibli ... … více

Krucifer

Z lat. crux, »kříž« a fero, »nesu«. Osoba, která při liturgických oslavách nese - kříž a zahajuje - procesí.… více


Copyright iEncyklopedie.cz