iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Okultismus

Z lat. occultus - tajný, skrytý. Každá okultistická nauka vychází z toho, že kromě rozumu a racionality jsou neznámé síly, které působí ve světě. Tyto síly mohou být vnímány a chápány jen málo lidmi (medium). Pojem značí také tajnou vědu nebo formu magie. ... … více

Umar

Druhý chalífa islámu (*Mekka asi 592 - Medína +3.11.644) se jako důvěrník Muhammada stal po smrti Abú Bakra jeho nástupcem. Během své desetileté energické vlády položil základy islámské veleříše a mnoha institucí.… více

Děkan

Z lat. decanus, odvozeno z decem, »deset« (původně »hlava desetičlenné skupiny«). Ten, který zaujímá první místo mezi kolegy z důvodu dlouhodobé služby, jmenování nebo věku. D. kardinálského - kolegia je volen z - kardinálů s titulem některého periferního ... … více

Patroklos

Achilleův přítel a druh z mládí je jedním z Homérových hrdinů trojské války. Když se Řekové před Trójou dostali do nejvyšší tísně, protože Achilles se hněval a stáhl se z boje, vytáhl Patroklos v Achilleově zbroji do bitvy a zahnal Trójany zpět až k městské ... … více

Březina, Otokar

(1868–1929), vlastním jménem Václav Jebavý. Básník, esejista, myslitel, narozený v Počátkách (okr. Pelhřimov). Po studiu na reál­ném gymnáziu v Telči, které roku 1887 zakončil maturitou, působil jako učitel. Žil v ústraní a věnoval se studiu filozofie ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz