iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Svatokrádež

Zneuctění posvátné osoby, místa nebo věci zasvěcené náboženským úkonem Bohu (srov. Kat. 2120).… více

Anamnéza

Z řec. anámnesis, »památka«. Ta část - eucharistické modlitby, která následuje za slovy o ustanovení a posvěcení, kde si církev »připomíná« Kristovo utrpení, smrt a vzkříšení podle Ježíšova příkazu: »To konejte na mou památku« (Lk 22,19).… více

Árjasamádž

"Společnost ušlechtilých", reformní sektu moderního hinduismu, založil r. 1875 Dajánanda Sarasvatí (*Tankara 1824 - +Ádžmér 30.10.1883). Árjasamádž se obracela proti kultům uctívání model a obětí předkům, proti ortodoxnímu pojetí systému kast, který se ... … více

Purim

Slavnost purim se slaví v únoru - březnu na památku záchrany perských Židů z moci zlého Hamana skrze Mordokaje a jeho neteř, krásnou Ester. Slavnost vykazuje náznaky karnevalové slavnosti, např. zvykem převlékání, čtením parodií na náboženské texty a ... … více

Salome

Dcera Herodiady si vyžádala na svém otčímu, králi Herodu I. Antipovi, hlavu Jana Křtitele jako odměnu za tanec. Mýtus Salome byl víckrát zpracován v literárních a hudebních dílech.… více


Copyright iEncyklopedie.cz