iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Západní schizma

Rozštěpení západního křesťanství začalo proto, že dva, později tři papežové si činili nárok na Petrův stolec. Tak byla ve 14. stol. vyvolána jedna z největších krizí v církvi, kterou pak odstranil až koncil kostnický.… více

Apokalypsa

Apokalypsou (řec. apkalypsé) se rozumí odhalení a zjevení o běhu světa a o jeho konci. Takové spekulace o světových dějinách se vyskytovaly mj. v íránském náboženství, v židovství (viz judaismus), v křesťanství a v islámu. Hinduismus, buddhismus a také ... … více

Úřad

Lat. ministerium. Označuje výkon funkce či pravomoci. V církvi má každý věřící svůj úkol a vlastní část odopovědnosti za růst těla celé církve (srov. Ef 4,16). Tento úkol či ú., jenž je podle Kristova příkladu chápán jako služba, je v úzké spojitosti ... … více

Víra

Osobní přilnutí celého člověka k Bohu, který se zjevuje. Vyžaduje, aby člověk rozumem i vůlí přijal - zjevení, které Bůh uskutečnil svými činy i svými slovy (Kat. 176). Víra je nadpřirozený Boží dar, první ze tří teologálních - ctností (dalšími jsou - ... … více

Proměňování

V této části římskokatolické mše (a obdobně i v pravoslavných církvích) proměňuje kněz chléb a víno v tělo a krev Kristovu.… více


Copyright iEncyklopedie.cz