iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Florián

Římský voják, který byl r. 304 jako mučedník utopen v Enži, je uctíván především v jižním Německu a Horním Rakousku jako lidový světec, který chrání před nebezpečím ohně a vody.… více

Banáras

Posvátné indické město, dnes nazývané Váránasí, se zmiňuje poprvé pod jménem Káší v pozdní védské literatuře (8. stol. př. Kr.). V 6. stol. př. Kr. bylo prvním působištěm Buddhovým. Později se vyvinulo v nejvýznamnější hinduistické poutní místo s milionem ... … více

Legalismus

Označuje snahu žít a chápat - víru ve vnějších a formálních výrazech, jako by byla jakýmsi hnacím řemenem zvláštních závazků a povinností. Ve skutečnosti jde o podceňování jak Boží - milosti, tak lásky, kdy se náboženství redukuje na dodržování zákona, ... … více

Řeholníci

Z lat. regularis, odvozeného z regula, »řehole«. Označuje členy institutů zasvěceného života a - společností apoštolského života, kteří přijmou - řeholi a skládají veřejně - sliby evangelijní - čistoty, - chudoby a - poslušnosti. - Řeholní klerikové.… více

Nirvána

"Vyvanutí" je konečným cílem cesty spásy v celém buddhismu a je vysvobozením z koloběhu vracejícího se utrpení, stále se opakujících zrození. Je to uvolnění z tohoto koloběhu odstraněním všech pozitivních i negativních karem. K nirváně lze dospět ještě ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz