iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Církve-východní

Rozumí se jimi všechny církve, které vznikly na území Východořímské říše nebo i za jejími hranicemi, ale závislé na byzantské církvi. Patriarcháty v Alexandrii, Antiochii a později v Konstantinopoli a Jeruzalémě zaujaly tradičně výsadní postavení a staly ... … více

Schönstattské dílo

Hnutí mariánské a apoštolské obnovy, založené 1914 p. Josefem Kentenichem (1885-1968) ve svatyni »třikrát zázračné Matky S.« u Vallendaru na Rýnu. Dnes zahrnuje s. sdružení světských kněží, Mariiných bratří, Mariiných sester, s. žen a díla s. rodin, apoštolskou ... … více

Dík

Tento pojem je znám téměř ve všech náboženstvích a znamená svobodné gesto člověka vůči Bohu za prokázaná dobrodiní. Ve Starém zákoně se popisuje kultovně liturgická forma děkovné oběti (Leviticus 17,5) a děkovný hymnus (např. žalm 100).… více

Alžběta Uherská

Narodila se v roce 1207 na hradě Sárospataku ve východním Maďarsku (nebo v Bratislavě) jako dcera krále Ondřeje II. Její otec a matka sv. Anežky České byli sourozenci. Už jako dítě byla zasnoubena a od čtyř let vychovávána na dvoře svého budoucího manžela ... … více

Naděje

Teologální - ctnost, díky níž považuje věřící - království nebeské a - věčný život za štěstí, touží po nich a skládá svou n. do Kristových zaslíbení a nespoléhá na své síly, nýbrž na pomoc - milosti - Ducha svatého. Ctnost n. odpovídá touze po štěstí, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz