iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Prostřední hodina

V - liturgii hodin je to doba, která při soukromé modlitbě nahrazuje tradiční hodiny: tertii, sextu a nonu (třetí, šestou a devátou).… více

Déšť

Ve svém velkém významu pro život a plodnost je déšť darem uranských (nebeských) mocností. Mytologie hovoří o svatbě nebe a země, přičemž déšť oplodňuje zemi. V obrazné staroorientální představě jsou kapky deště božským spermatem. V kultu aztéckého boha ... … více

Pronuncius

Vyslanec Apoštolského stolce v některém státě. Na rozdíl od - nuncia není doyenem diplomatického sboru.… více

Defensor vinculli

Lat. »obránce závazků«. Úřad, se kterým počítá - Kodex kanonického práva pro případ neplatnosti kněžského - svěcení nebo neplatnosti - manželství. Jeho účelem je »vyložení všech důvodů, které mohou být právoplatně použity proti neplatnosti nebo zrušení« ... … více

Kanovník

Duchovní, příslušející ke katedrální - kapitule nebo ke - kapitulnímu chrámu. Od 4. do 8. stol. označení - kleriků, kteří žili ve městech a vedli společný, čili kanonický život v katedrálním domě podle - řehole podobné řeholi mnišské (sv. Eusebius z Vercelli, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz