iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Izidor Bakanja

Izidor Bakanja [bakandža] se narodil kolem roku 1885 v Belgickém Kongu (Zaire). V dospívání se stal křesťanem, patřil k prvním křesťanům v té oblasti. Měl silný vztah k Panně Marii, který projevoval modlitbou růžence a úctou ke karmelskému škapulíři. ... … více

Reformace

Náboženské hnutí 16. stol., směřující k »reformě« církve ( - protestantismus). Jeho počátek lze datovat 31. říjnem 1517, kdy Martin Luther uveřejnil 95 tezí o - odpustcích. Pak následovaly disputace v Heidelbergu (1518) a Lipsku (1519). Dalo se tak do ... … více

Jeronymité

Příslušníci řeholní - kongregace pojmenované po sv. Jeronýmovi. Zachovávají - augustiniánskou - řeholi s doplňky ze spisů sv. Jeronýma (kterého považují za svého zakladatele). Věnují se pastorační péči a vědeckému studiu. Původně existovaly čtyři kongregace. ... … více

Artušovské legendy

Artuš je jméno mýtického krále Britů (Arthura), křesťanského hrdiny a vítěze v bitvě na hoře Bado nad pohanskými Anglosasy v 6. století. Byl posledním slavným panovníkem keltských obyvatel, kteří se neubránili tlaku Anglosasů, takže se přestěhovali na ... … více

Komboniáni

Členové řeholní - kongregace Misionářů komboniánů Srdce Ježíšova (Fili Sacri Cordis Jesu nebo Verona Fathers), založené - biskupem Danielem Combonim r. 1867 a schválené r. 1910. Svou mateřskou základnu mají ve Veroně a věnují se - evangelizací národů, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz