iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Abrenunciace

Tímto latinským slovem se označuje ta část křesťanského křestního obřadu, kdy se křtěnec nebo křestní kmotr zříká satana a jeho nadvlády nad člověkem.… více

Macedoniáni

Semiariánští bludaři ( - hereze, - ariánství), stoupenci konstantinopolského - biskupa Macedonia (4. stol.). Byli nazývání také pneumatomachoi (»protivníci Ducha«), protože napřijímali božství - Ducha svatého.… více

Antikrist

Z řec. antichristos. Termín se čtyřikrát objevuje v NZ a označuje historickou sílu postavenou proti Kristu, která bude působit především v posledních časech a bude zničena samým Kristem při posledním soudu (Zj 11nn). - Boží soud.… více

Smlouva

Překlad hebr. termínu berit, který označuje spojeneckou s. posvátné povahy, jež je nosnou kategorií SZ a která se dovolává věrnosti. Jsou v ní obsaženy různé s., všechny potvrzené z Boží iniciativy: s. s Noem a lidstvem po potopě (srov. Gn. 9,8-17), s. ... … více

Sangha

Takto označovaná buddhistická mnišská obec existuje prakticky od okamžiku, co se čtyři mniši poprvé přihlásili k Buddhově nauce po jeho první řeči. Protože buddhističtí mniši požívají ještě dnes ve společnosti ochrany, nemohly jejich společenství přijímat ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz