iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Zjevení Páně

Epifanie, slavnost Zjevení Páně, lidově zvaná Tří králů, se slaví v katolické a protestantských církvích 6. ledna. Je vlastně "slavností tří zázraků": klanění mudrců, křtu v Jordánu a svatby v Káně. Původ má ve východní církvi. V Římě a v severní Africe ... … více

Drak

Hadovitá nestvůra vystupovala v mýtech a náboženstvích mnoha národů. V kulturách Evropy a Přední Asie ztělesňuje drak často ničivý, přírodě škodlivý prvek. Jeho zničení se proto považuje za požehnaný čin. Této tradici odpovídá jak boj svatého Jiří s drakem, ... … více

Diaspora

Původně označení oblastí, v nichž žili Židé mimo Palestinu jako menšina, roztroušeni mezi nežidovským obyvatelstvem. Dnes se pojem používá všeobecně pro všechny náboženské společnosti, které žijí mezi jinověrci. Také křesťanské církve znají diasporu, ... … více

Mantra

Pojem pochází z hinduismu a buddhismu a označuje posvátnou slabiku, magickou průpověď nebo verš. Jsou to zvukové projevy duchovních sil a projevují se v tomto světě. Volné předávání manter, jak se často děje u indických guruů na Západě, často neodpovídá ... … více

Doketismus

Z řec. slova dokein, »zdát se«. Jde spíše o teologický směr prvních staletí křesťanství než o skutečný monofyzitský blud ( - hereze), podle něhož měl Ježíš Kristus údajně jenom zdánlivé tělo, protože nikdy nepřestal být zcela a pouze Bohem. Tato teorie ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz