iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Breviář

V katolické církvi jsou všichni duchovní a řeholníci vázáni k modlitbám žalmů a čtení z bible a církevních otců, které jsou sestaveny v modlitební knize. Tento zvyk je doložen již od sv. Benedikta a sv. Řehoře Velikého, kdy breviář již měl 8 částí (hór): ... … více

Freyr

Germánský bůh, pán plodnosti a blahobytu. Se svou sestrou Freyou měl syna jménem Fjöllniru. Soumrak bohů popisuje i Freyrův konec.… více

Syn Boží

Titul, který se v NZ používá pro Ježíše Krista k označení jeho jedinečného vztahu k Bohu, jeho Otci. Ježíš je opravdový S.B. (Řím 8,32), jediný (Mt 3,17, Mt 17,5), jednorozený (Jan 3,16), prvorozený (Kol 1,15), pravý (1 Jan 5,20) a sám Bůh (Jan 1,1). ... … více

Tiara

Slovo perského původu, později převzaté do řečtiny a latiny. Pokrývka hlavy z kůže nebo látky, používaná různými asijskými národy, později užívaná papeži. Původně měla kuželový tvar s jedinou korunou, k nimž se během času připojily další dvě.… více

Amerikanismus

Tímto termínem se míní soubor názorů odporujících učení církve, názorů, které tím, že patří k některým významným rysům nezávislého amerického smýšlení a podtrhují důležitost přirozené křesťanské ctnosti, znevažovaly princip autority a potřeby dalšího ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz