iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Synagoga

Tímto pojmem, který pochází z řečtiny, se označuje místo shromažďování židovské obce. V přeneseném smyslu se však míní i duchovní instituce, která se vyvtořila v židovství pravděpodobně už během babylónského vyhnanství a která nahrazovala chrámovou bohoslužbu ... … více

Efeský koncil

Koncil svolal císař Theodosius II. v době pontifikátu papeže Celestina I. na svatodušní svátky r. 431 do středoasijského města Efes. Nejdůležitějším bodem bylo projednání bludného učení konstantinopolského bikupa Nestoria. Ačkoliv byl Nestorius v Efesu ... … více

Adopcianismus

Blud ( - hereze), který vznikl ve 2. stol. a existoval ve Španělsku na konci 4. stol. a v 7. stol. Prohlašoval Ježíše Nazaretského za »adoptovaného« Bohem. Ti, kteří věřili v adopci, považovali Ježíše za obyčejného člověka, jenž si díky své poslušnosti ... … více

Vincenc z Paula

Narodil se roku 1581 v malé vesnici Ranquines u Daxu v jihozápadní Francii. Po vysvěcení na kněze (1600) pokračoval ve studiu teologie a církevního práva, později působil v Paříži a od roku 1617 jako farář venkovské farnosti v lyonské diecézi. Tehdy začal ... … více

Starokatolíci

Říká se tak příslušníkům církve, vzniklé v německy mluvících oblastech (kongres v Michově, 1871) po odmítnutí - dogmatu o - papežském primátu a - papežské neomylnosti (1. - vatikánský koncil). Základem věroučného vyznání církve starokatolické je Utrechtská ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz