iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Amun-Ré

Nejdůležitějším bohem Nové říše v Egyptě je nejvíce znázorňovaný bůh nilské říše (viz egyptské náboženství). K šíření jeho krajového významu jako místního boha v Thébách, byl k lidské podobě přidáván na beraní hlavu sluneční terč. Tak byl Amun (řec. Amón) ... … více

Pomazání

V antickém Orientě patřilo pomazání olejem ke kultickému uctívání, jako koupání, odívání a líčení božího zobrazení. Posvátné kameny, které byly sídlem bohů, byly pomazány olejem nebo krví. K posmrtným obyčejům patřilo pomazání mrtvoly. V Řecku se pomazávaly ... … více

Breviář

V katolické církvi jsou všichni duchovní a řeholníci vázáni k modlitbám žalmů a čtení z bible a církevních otců, které jsou sestaveny v modlitební knize. Tento zvyk je doložen již od sv. Benedikta a sv. Řehoře Velikého, kdy breviář již měl 8 částí (hór): ... … více

Ismáílijci

Šíitské společenství považovalo Ismáíla, syna šestého šíitského imáma, který zemřel před svým otcem, za právoplatného nástupce. Věří, že žije ve skrytu a jednoho dne jako Mahdí zřídí spravedlivé panství islámu. Část ismáílitů je naproti tomu toho mínění, ... … více

Apokalypsa

Z řec. apokalypsis, »odhalení«. Podstatné jméno znamená odhalení, zjevení a vztahuje se především k viděním posledního času ( - Boží soud) a ke znamením, která jej budou ohlašovat. Nazývá se tak - prorocká kniha sv. Jana, patřící k literárnímu - apokalyptickému ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz