iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Lyonské koncily

V tomto francouzském městě se konaly dva všeeobecné koncily. Roku 1245 zasedal za papeže Inocence IV. 13. všeobecný koncil a věnoval se církevním nepřístojnostem a aktuálním politickým tématům, nové ztrátě Jeruzaléma (1244), vpádu Mongolů do Evropy, ohrožené ... … více

Zpovědní tajemství

Jde o závazek, jímž je poután zpovědník, eventuálně i tlumočník, nevyzradit obsah - zpovědi kajícníka (srov. CIC 983-984), pokud jde o tresty pro ty, kdo by porušili tento závazek, viz - Kodex kanonického práva (kán. 1388).… více

Indogermánské náboženství

Kult a víru v bohy původních Árijců (4. - 3. tisíciletí př. Kr.), jejichž životní prostor se rozkládal od Indie až do severní Evropy, lze sotva vypátrat. Určité stopy poskytují nanejvýš jazyky, které jsou dnes v tomto prostoru živé nebo alespoň ještě ... … více

Egir

Bůh, zvaný v Eddě také Ögir, bůh rozbouřeného moře, stojí blízko božskému rodu asů. V severogermánské mytologii strhává lodě do hlubin.… více

Henri Nouwen

(1932 – 1996)
Narodil se v Holandsku. Jako kněz vyučoval na několika univerzitách pastorální teologi a spiritualitu. V roce 1986 ale akademickou činnost opustil a odešel do kanadského Toronta. Tam vstoupil do komunity Archa, jejímž posláním je společný ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz