iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Afrodíté

Dcera boha Dia (viz Zeus) a Dióny, manželka Héfaista. Toto jméno řecké bohyně lásky a smyslné krásy se vysvětluje jako "skvoucí pěna" nebo "procházející se na pěně" (pěna, řecky afros), je však patrně zkomolením nějakého semitského jména. Má vztah k staroorientální ... … více

Katafalk

Nejasné etymologie, snad z řec. kata, »dolů, pod« a lat. fala, »věž ze dřeva«. Lešení ozdobené černou nebo fialovou splývavou látkou, na které se pokládá rakev při pohřebních obřadech v kostele.… více

Védánta

"Konec véd" je jeden ze šesti ortodoxních hinduistických filozofických směrů. Jeho nauky se zakládají na upanišadách, Brahmasútrách a Bhagavadgítě. Ve védántě se vytvořilo více škol, které se liší v tom, jak chápou vztah mezi átmana (sám) a brahma. Spektrum ... … více

Půst

Částečné nebo úplné zřeknutí se jídla z kajících důvodů nebo kvůli kázni. P. je doporučován často v - bibli a Ježíš sám se postil na poušti, předtím než začal svůj veřejný život (Mt 4,2). Dnes katolická církev zachovává dva dny přísného p.: - Popeleční ... … více

Jeremiáš

Potomek kněžského rodu, pocházející z Anatótu, je jedním z velkých proroků Starého zákona. Od roku 628 př. Kr. až do zničení Jeruzaléma r. 586 př. Kr.působil v jižní říši Juda a oznamoval stále znovu svými napomínavými a žalobnými projevy hrozící zánik. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz