iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Aiolos

Vládce větrů přebýval v nepřístupných horách, kde ho navštívil i Odysseus na svých cestách. Kult nelze prokázat.… více

Moc klíčů

Pojem, obvyklý v katolické teologii, je odvozen z evangelia sv. Matouše (16,19), předání klíčů království nebeského Petrovi. Jím založil Kristus Petrův primát mezi apoštoly, který se přenáší i na ostatní římské biskupy.… více

Říční bohové

Pod tímto jménem se zahrnuje řada božstev, která jsou domovem v řekách. Patří k nim říční víly, stejně jako např. egyptský bůh Nilu Hapi a řecký bůh řek Acheloos.… více

Panhagia

Z řec. pan a hagia, »přesvatá«. Přívlastek Panny - Marie v - byzantské - liturgii. Přeneseně pak znamená také chléb, posvěcený k její poctě.… více

Znamení kříže

Významný úkon, který křesťana neustále provází. »Křesťan začíná svůj den, své modlitby, své práce `ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen'« (Kat. 2157). Zn.k. se začíná také každý obřad. Naznačuje se tím, že je konán ve jménu - Nejsvětější Trojice.… více


Copyright iEncyklopedie.cz