iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Nový zákon

Nový zákon tvoří pro křesťany spolu se Starým zákonem zjevení Boží v Písmu (viz bible). Pojednává o vlastní interpretaci Ježíše Krista, jeho životě, jednání a působení. Kromě toho jsou v něm svědectví apoštolů a křesťanské původní obce. Nový zákon sestává ... … více

Fetišismus

Tímto pojmem se označuje víra v účinnost určitého předmětu jako nositele kouzelné moci. Podle víry primitivních náboženství je ve fetiši vtělen buď duch zemřelého, duch nějakého božstva nebo mocnosti. Ta může být prospěšná nebo škodlivá. Typickými fetiši ... … více

Igumen

Z řec. hegúmenos, příčestí přítomné slovesa hegeisthai, »řídit«. - Představený - kláštera pravoslavné církve. - Východní církve.… více

Mariisté

Členové Společnosti Mariiny (Societas Mariae), založené r. 1824 J.-C.-M. Colinem (1790-1875) v Belley a schválené r. 1836. Zabývají se výchovou mládeže a provádějí intenzivní misijní a farní činnost. Colin byl zakladatelem také mariánských sester (1817 ... … více

Sanktus

Z lat. sanctus, »svatý«. Výraz pochází z hymnu - cherubínů u Iz 6,3. Jde o pozdravné zvolání, které přednáší nebo zpívá celé shromáždění spolu s knězem, sloužícím - mši svatou, na konci - preface.… více


Copyright iEncyklopedie.cz