iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Státní sekretariát

Odbor římské - kurie (kont. Pastor bonus z 28. 6. 1988, čl. 39-47), který je k dispozici papeži při výkonu jeho nejvyššího poslání. Předsedá mu - kardinál státní tajemník. Počátky st. s. sahají až k Tajné komoře (Camera secreta) z doby Martina V. a k ... … více

Nestorios

(*asi 381 – +451). Patriarcha konstantinopolský (od r. 428), stoupenec antiochijské školy, navázal na učení Diodora z Tarsu a z jeho učení o Kristově přirozenosti vyvodil závěr, že Maria se podle pravdy nemá nazývat Bohorodičkou (Theotokos), nýbrž jen ... … více

Júdit

Hlavní hrdinka knihy Júdit ze Starého zákona zachraňuje národ tím, že odvede nepřítele Holoferna, polního hejtmana Nabuchodonosorova, a pak ho usmrtí. Je symbolem politického odporu. Tento motiv se vyskytuje zvláště v umění.… více

Monofyzitismus

Z řec. monos, »jeden«, a phýsis, »přirozenost«. Bludná nauka, kterou hlásal - mnich Eutyches. Přiznává Ježíši Kristu jen jednu přirozenost, a to božskou (»Lidská podstata se v božské rozplynula jako kapka medu v moři«). Lidskou přirozenost v zásadě popírá. ... … více

Mariánské svátky

Z velké vážnosti, které se těšila matka Ježíše Krista, vznikl v liturgickém kalendáři pravoslaví a katolické církve veliký počet mariánských svátků. Pro jejich rozdílný význam se dělí na slavnosti, svátky a památky. Víra, že Panna Maria byla jako vyvolená ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz