iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Usírew (řec. Osíris)

Tento nejvýznamnější z egyptských bohů mrtvých tvořil v náboženství doby faraonů s Ésetou (řec. Ísis) jako manželkou a Hórem (řec. Hóros) jako synem jednu z božích rodinných trojic. Jako egyptský národní hrdina má napůl mýtickou, napůl historickou královskou ... … více

Sakramentální teologie

Část - teologie, která se zabývá všemi otázkami týkajícími se - svátostí (sacramenta), jejich povahou, účinky, nároky a pod.… více

Direktorium

Diecézní a řádový liturgický kalendář s přesnými údaji pro mši latinské liturgie a denní modlitbu církve (breviáře). Jako stanovení ročních svátků se nazývá také kalendárium. V některých řádech je to bližší vysvětlení stanov.… více

Tabernákl

Schránka k uchovávání eucharistie, od 13. stol. bohatě zdobená, často ve tvaru věže, se vznášející se holubicí, jako nástěnná skříňka. Před svatostánkem svítí věčné světlo na připomínku svátostné přítomnosti Ježíše Krista. Název se odvozuje od latinského ... … více

Cluny

Benediktinské opatství, založené kolem r. 910 Vilémem Akvitánským s výslovným určením naprosté nezávislosti a s bezprostředním podřízením papeži, tvořilo centrum clunyjského reformního hnutí, které zprvu obnovilo klášterní život raného středověku a dalo ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz