iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Náboženská fenomenologie

Tato disciplína je jedním z nejdůležitějších oborů náboženské vědy a věnuje se výzkumu a srovnávání náboženských jevů. Když se vzájemně srovnávají mýty a rituály různých národů a kultur, odhalí se četné shody ve struktuře a obsahu; jejich zkoumání je ... … více

Áres

Řecký bůh války je u Homéra pánem bojové vřavy. Jeho jméno se vysvětluje jako "křičící" nebo "prudký". Vznikl pravděpodobně jako personifikace démonické ničivé moci. Jako božská osoba křičí u Homéra, zraněn Diomédem, jako "deset tisíc mužů". Známkou jeho ... … více

Gabriel

Jak v křesťanské, tak v islámské tradici je archandělem, který přinesl a vyložil lidem Boží poselství. V evangeliu sv. Lukáše zvěstuje Panně Marii narození Ježíšovo.… více

Přísaha

Výrok nebo slib, při němž se Bůh volá za svědka pravdy nebo za ručitele, se provádí většinou formulí, určitými slovy nebo symbolickým jednáním, resp. gesty. Polyteistická náboženství znají často zvláštní bohy přísahy. Křivá přísaha se považuje bez výjimky ... … více

Světští duchovní

Takto jsou nazývání diecézní - kněží, na rozdíl od řeholních - kleriků, kteří jsou vázáni řeholními - sliby.… více


Copyright iEncyklopedie.cz