iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kanonizace

Z řec. kanonizein, »zařadit do kánonu«, akt, jímž - papež dekretem stanoví, že blahoslavený se zařazuje do kánonu - svatých a je uctíván celou církví. Podle definice Benedikta XIV. jde o poslední a konečný výrok o - svatosti. Je tedy aktem, který následuje ... … více

Florian, Josef

(1873–1941), pedagog, vydavatel, překladatel, publicista, narozený ve Staré Říši (okr. Jihlava). V letech 1885–1891 studoval na reálce v Telči a v letech 1894–1897 na české technice a na Filozofické fakultě pražské univerzity. V letech 1898–1900 působil ... … více

Církevní historiografie

V rámci vědecké teologie se církevní historiografie zabývá vylíčením a teologickou interpretací dějin církve a působením křesťanského hlásání na všechny oblasti lidského života. Církevní historiografie vznikla s úmyslem dokázat starobylost křesťanství ... … více

Haggada

Tato část židovské rabínské tradice se na rozdíl od halachy nevztahuje k nábožensko - zákonným předpisům tóry, nýbrž k spásnému vztahu mezi Bohem a Izraelem. S pomocí biblických knih vykládá v nich popisované dění spásy do daných podmínek přítomnosti, ... … více

Beatifikace

Z lat. beatificatio, akt, kterým - papež svolí, aby byl nějaký služebník Boží veřejně prohlášen za - blahoslaveného. B. se provádí po kanonickém procesu ( - kanonizace), který se týká - ctností a pravosti - zázraků. Jedná se tedy o úctu omezenou na určité ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz