iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tiámat

V babylónském eposu Enúma eliš byla tato chaotická moc původního moře myšlena jako démonka, kterou usmrtil bůh Marduk. Mrtvolu vítěz rozdělil na dvě části, z nichž stvořil nebe a zemi.… více

Diakonie

Z řec. diákonein, »sloužit«. Všeobecně znamená službu, diakonií se označovala podpůrná charitativní činnost v prvních dobách církve.… více

Pohanství

Termín p. je teologicky významný už ve SZ. Je to pojem relativní a užívá se pro vymezení vyvoleného národa vůči těm, kdo k lidu spasení (gojim) nepatří. Souběžně s tím by se měli v NZ - teologii považovat za p. ti, kdo jsou mimo (viditelné) společenství ... … více

Kajícné knihy

Od 7. - 8. stol. se tak nazývaly knihy, které obsahovaly výčet - hříchů a uváděly za ně přiměřené - pokání. Sloužily - zpovědníkům. Jsou důležité pro poznání dějin - svátosti pokání a - kanonického práva.… více

Apoštolské konstituce

Apoštolské konstituce (kánony) jsou nejrozsáhlejším církevním řádem, který se zachoval z časů prvotní církve. Byl sestaven ze starších církevních řádů, které ale byly částečně přizpůsobeny poměrům na konci 4. století. Z celkem osmi knih obsahuje prvních ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz