iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ex cathedra

Lat. »z katedry«. Takto jsou nazývána - papežova rozhodnutí, vyhlašuje-li slavnostně nějakou pravdu týkající se víry nebo mravů ( - dogma), nebo provádí-li - svatořečení.… více

Lectio divina

Lat. výraz. Jde o typicky mnišskou praxi - rozjímání nad Písmem svatým, zaměřené na prohloubení velkých témat biblické spirituality v úzké vazbě na liturgický život. Dnes se praxe l.d. v křesťanském společenství rozšiřuje a překračuje hranice mnišského ... … více

Achašveróš

V knize Ester Starého zákona (Ester 1,1; Ezdráš 4,6; Daniel 9, 1) měl perský král Xerxes hebrejské jméno Ahasver. Na něho bylo přeneseno vyprávění o nesmrtelném Henochovi a vznikla legenda o věčném Židovi: židovský obuvník Ahasver odpírá Ježíšovi na cestě ... … více

Jóga

Tento pojem označoval jeden ze šesti směrů hinduismu. Svůj klasický výraz našla v Jógasútrách neboli aforismech Pataňdžaliho, které se dělí na čtyři knihy. První tři knihy pocházejí asi z 2. stol. př. Kr., čtvrtá vznikla pravděpodobně teprve v 5. stol. ... … více

Ludmila

(*asi 860 - +921). Dcera pšovského knížete Slavibora, manželka knížete Bořivoje I. (sňatek asi 874). Křest přijala asi r. 882. Vychovávala svého vnuka Václava v křesťanské víře, byla jednou z prvních, kdo na přemyslovském dvoře zaváděl křesťanské životní ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz