iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Maxmilián Maria Kolbe

Narodil se 8. ledna 1894 v městečku Zdunska Wola v Polsku. Jmenoval se Rajmund, jméno Maxmilián přijal při vstupu do noviciátu minoritů. Na kněze byl vysvěcen v Římě (1918) a po dosažení doktorátu filosofie a teologie se vrátil do Polska (1919). Zorganizoval ... … více

Blažené patření

Vidění slávy Boží v Kristu, zaslíbené spravedlivým (Jan 17,24), spojené s koncem všech věcí. Bude tvořit pravé a konečné štěstí člověka.… více

Embolismus

Lat. pojem odvozený z řec. slovesa emballein, »zařadit«, »včlenit«. Jde o - modlitbu, která přejímá a rozvíjí modlitbu předcházející. E. je například »Vysvoboď nás, Pane«, které následuje ihned po modlitbě » - Otče náš« ve - mši a rozvíjí poslední žádost ... … více

Čížkovský, Zdeněk

(1921–2004), kněz a misionář. Vystudoval učitelský ústav. Po jeho absolvování byl za protektorátu totálně nasazen v Berlíně, odkud po roce uprchl. Poté byl zatčen gestapem a vězněn. Po válce se stal učitelem v Domaníně. Po únoru 1948 emigroval a po pobytu ... … více

Lateránské koncily

Pět shromáždění biskupů v někdejším papežském paláci považuje katolická církev za ekumenická neboli vbšeobecná. První lateránský koncil (1123) potvrdil zákaz kněžského manželství (viz celibát) a ustanovování kleriků do úřadu laiky, potvrdil wormský konkordát. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz