iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Provincialát

Označuje funkci a hodnost - provinciála, a také dobu, po kterou je nějaký - řeholník provinciálem.… více

Nihil obstat

První dvě slova lat. textu nihil obstat quominus imprimatur, »nic nebrání, aby bylo vytisknuto«. Jde o schválení, které - církevní úřady připojují na začátek nebo na konec publikace, napsané s jejich svolením. - Imprimatur.… více

Súry

Korán je rozdělen na 114 súr (kapitola), které se skládají z veršů (ája). S výjimkou první (viz Fátiha) jsou súry seřazeny podle délky v sestupnou řadu. Každá súra má jméno, které ovšem nepatří ke zjevenému textu, nýbrž bylo připojeno později.… více

Svatá svatba

Tento pojem se používal původně v řecké mytologii pro svatby Dia a Démétery. Ve staroorientální mytologii označuje svatá svatba svatbu mezi Tammuzem a Inannou (viz Ištar). Rituál, který pochází z Uruku, se dostal na světlo dějin v době 3. dynastie v Uru, ... … více

Obětina

Obětní dary. Odvozeno z lat. slovesa offerre, »obětovat, nabízet«. V širokém náboženském významu se o. rozumí vše, co se nabízí Bohu (modlitba, práce, skutek atd.), v užším významu je to chléb a víno, které - kněz celebrující - mši, obětuje jménem přítomných ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz