iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Agnus Dei

Lat. výraz znamenající »Beránek Boží«. Název, který dal Jan Křtitel Kristu (srov. Jan 1,29.36, Zj 5,6, Zj 13,8): Ježíš je pravý Beránek, který se obětoval na - kříži na - usmíření - hříchů a jeho - oběť zachraňuje všechny lidi. Tato slova také obsahuje ... … více

Arius

Z tradice se nedovídáme, kdy se Arius (Areios) narodil; snad kolem roku 260. Byl žákem mučedníka Lukiana Antiochijského, za Diokleciánova pronásledování uprchl do Alexandrie, kde jako presbyter vyučoval teologii. V té době se v různých vnitroalexandrijských ... … více

Proměňování

V této části římskokatolické mše (a obdobně i v pravoslavných církvích) proměňuje kněz chléb a víno v tělo a krev Kristovu.… více

Sekvence

Z lat. sequentia, »pokračování«, »sled«. Zpěv ve verších nebo kadencované (rytmické) próze. Při některých slavnostech předchází - evangelium. Název pochází ze souboru neum, která vokalizovala dlouhým dozvukem not poslední samohlásku Aleluja. Pro usnadnění ... … více

Athéna

Městská bohyně Athén, byla dcerou Diovou. Neměla prý matku a vystoupila z jeho hlavy. Jako pravzor mužné válečné panny byla obyčejně znázorňována v plné zbroji. Svému otci vděčila také za moc vrhat svazky blesků a táhla v čele vojska Athéňanů. Její nejslavnější ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz