iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Vydechování

V trinitární teologii znamená způsob vznikání Ducha z Otce a Syna, na rozdíl od nezrozenosti Otce a zplození Syna z Otce.… více

Pneumatomachisté

Z řec. pneuma, »duch« a odvoz. z machesthai, »bojovat«. Bludaři 4. a 5. stol., kteří popírali plnost božství - Ducha svatého, kterého považovali za něco menšího než je Otec a Syn, za jakýsi »druh« - anděla v Boží službě. - Hereze byla vyvrácena - kappadockými ... … více

Farář

Z řec. parochos, »udělující« (lat. parochus). F. je správcem - farnosti, podílí se na Kristově službě tak, že vykonává službu učením, posvěcování a řízením ve spolupráci s ostatními - kněžími nebo - jáhny a v součinnosti s křesťany - laiky (CIC 519, CD ... … více

Ondřej Corsini

Narodil se začátkem 14. století ve Florencii. Tam také vstoupil do karmelitánského řádu. Roku 1348 byl na generální kapitule ustanoven provinciálem toskánské provincie. Vzápětí prošla Evropou vlna morové epidemie. Na podzim 1349 byl jmenován biskupem ... … více

Wulfila

Wulfila je vnuk kappadockého manželského páru, jehož se jako kořisti zmocnili Gótové a usídlili hio spolu s jinými křesťany při dolním toku Dunaje. Tam pak vznikla církevní obec, kde Wulfila vykonával službu lektora. Jeho narození se odhaduje na dobu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz