iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Preface

Úvodní chvalozpěv v eucharistické hlavní modlitbě zdůrazňuje děkování obce Bohu. Tyto centrální texty, které velebí Boží spásné činy, se střídají podle různých příležitostí… více

Vairóčana

"Rovný slunci" je jako jeden z pěti transcendentních buddhů pánem strany středu, tj. sídlí v průsečíku čtyř nebeských směrů. Na základě tohoto ústředního postavení v mandale, jež z něj činí jakousi kombinaci kvalit čtyř ostatních buddhů, mu připadla zprvu ... … více

Kapitulní chrám

Chrám, který má - kapitulu kanovníků, aniž by byl biskupským sídlem.… více

Jan Kassián

Kassián (Iohannes Cassianus) svými spisy trvale ovlivňoval šíření a utváření západního mnišství. Narodil se asi kolem roku 360 pravděpodobně v provincii Scythia minor (jižně od ústí Dunaje). Mládí prožil z větší části v klášteře u Betléma a pak se na ... … více

Leviticus

Třetí kniha pentateuchu (3. kniha Mojžíšova), obsahuje kultovní ustanovení pro kněze a levity, mezi nimi "zákon o svatosti" s úvodem: "Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý" (19,2).… více


Copyright iEncyklopedie.cz