iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Proskyneze

Především u perských králů byl rozšířen cermoniál vzdáváním úcty padnutím na kolena a políbením země. Když ji chtěl Alexandr Veliký zavést jako dvorní ceremoniál, postavili se Řekové na odpor, protože to považovali za nedůstojné svobodného člověka. Někteří ... … více

Církevní beneficium

Podle - Kodexu z r. 1917 to byla jistá míra majetku, stanovená pro určité úřady k vydržování nositele tohoto úřadu. CIC z r. 1983, kán. 1274, par. 5 říká, že je-li to možné, zřídí se tato zařízení tak, aby mohla působit i podle světského práva.… více

Nusajríjové

V 9. stol. založil Muhammad Ibn Nusajr tajnou šíitskou sektu, která přijala prvky víry starosyrského náboženství a gnóze. V nejvyšší kastě, jejíž příslušníci musí zachovávat speciální rity a jídelní předpisy, je tato tajná nauka předávána v sedmi stupních. ... … více

Pavel VI.

(*Concesio 26.9.1897 - +Castel Gandolfo 6.8.1978). Giovanni Battista Montini byl zvolen papežem r. 1963 a dovedl ke zdárnému konci 2. vatikánský koncil. Jeho cesty do Izraele, OSN, Japonska, Afriky a Indie sloužily misijnímu a ekumenickému úsilí církve; ... … více

Slovanské náboženství

Předkřesťanská náboženství Bulharů, Srbů, Chorvatů, Čechů, Poláků a Rusů se dají jen těžko odkrýt pro malý počet pramenů. Společné je v nich slovo "Bog" pro Boha, které je příbuzné jazykově historicky s indickým Bhagavat ("Pán"). Zvláštní význam měl ve ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz