iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Šu

Egyptský bůh větru a světla, zvaný též Šov, hrál v teologii důležitou roli jako bůh stvořitel. V teologickém systému "Devatera bohů z On" (město On, řec. Heliopolis) byl stvořen bohem Atumem (viz egyptské náboženství).… více

Práce

Hospodářská činnost člověka má dvojí charakter: je zvláštním ztížením a současně zvláštním vyznamenáním lidského života. Práce slouží v mnoha náboženstvích ke zdokonalování na cestě ke spáse, tak např. v parsismu a v zenu. V biblickém pohledu jsou lidé ... … více

Panteon

Tento pojem značí souhrn bohů, uctívaných v polyteistickém náboženství; také - mj. v helénistické době - svatyni, zasvěcenou všem bohům. Nejmonumentálnější centrální stavbu, rovněž takto označovanou, zbudovali za Hadriána mezi r. 118 a 128 v Římě na místě ... … více

Služebník Hospodinův

Obecný výraz zahrnující povšechně zbožné Izraelity, ale zvláště označující postavu, popsanou ve zpěvech Deuteroizaiáše (Iz 40-55), prorocky zaslíbenou osobnost, trpící a poníženou, která nejenže podstupuje utrpení a smrt pro spravedlnost, ale mnohé svým ... … více

Aklamace

Z lat. acclamatio. Hromadný souhlas. Vyjádření účasti a souhlasu shromáždění. Hlavními projevy souhlasu v - liturgii jsou: amen, aleluja, sláva, hosana. Dalšími a. jsou: Svatý..., Pane, smiluj se..., vzdávejme díky Bohu..., chvála tobě, Kriste..., tvou ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz