iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Aliturgické

(Neliturgické.) Z a (vyjadřujícího vyloučení), a liturgické. Jsou to dny, kdy se neslaví - euchristie: - Velký pátek a - Bílá sobota. V - ambroziánské - liturgii navíc každý pátek v - postní době.… více

Banáras

Posvátné indické město, dnes nazývané Váránasí, se zmiňuje poprvé pod jménem Káší v pozdní védské literatuře (8. stol. př. Kr.). V 6. stol. př. Kr. bylo prvním působištěm Buddhovým. Později se vyvinulo v nejvýznamnější hinduistické poutní místo s milionem ... … více

Wang Jangming

Tento čínský filozof (*1472 - +1528) je vedle Ču Siho jedna z ústředních osobností neokonfucianismu. Ortodoxní tradice potírala jeho výklad konfucianismu, ovlivněný buddhismem a taoismem a zdůrazňující individuum a intuici.… více

Mučednictví

Označuje utrpení a nebo i smrt, kterou věřící podstupuje na svědectví své - víry.… více

Osmnácterá modlitba

Tato modlitba, citovaná v hebrejském Šmone Esre, je ústřední součástí židovské bohoslužby a nejdůležitější modlitbou při soukromých pobožnostech. Sestává z 18 proseb, z nichž každá obsahuje velebení (palestinská verze). Takzvaná babylónská verze modlitby ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz