iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tára

Tato nejvýznamnější z ženských transcendentních bódhisattvů se jménem "hvězda" je v mahájánovém buddhismu zachránkyní, která splňuje přání. Její podstatou je soucit, který pohne i bódhisattvou Avalókitéšvarou. Její blízkost k němu dokládá legenda, v níž ... … více

Humiliáti

Z lat. humile, »ponížený, pokorný«. Byli tak označováni členové - bratrstev založených ve 12. stol. v Lombardii, tvořených muži i ženami, kteří, vedli řeholní život, přestože zůstali v rodině, žili ze své práce, z hospodářských důvodů se sdružovali a ... … více

Stav panen

V prvých křesťanských společenstvích existovaly ženy, ponejvíce vdovy, které se zabývaly charitativními a liturgickými službami a zavazovaly se k životu v - čistotě. Podle současného - Kodexu církevního práva je i dnes možné, aby se panenské osoby zasvětily ... … více

Štěpán Uherský

Narodil se kolem roku 969. Byl synem maďarského vévody Gejzy a původně se jmenoval Vajk. Na jeho utvrzení v křesťanské víře měl svůj podíl i sv. Vojtěch, snad ho také biřmoval. Vojtěchův průvodce Radla (jako břevnovský mnich Anastázius, v Maďarsku nazývaný ... … více

Nixy

Podobně jako řecké Néreovny, představovali si v germánské mytologii tyto duchy vod a pramenů jako krásné hrající si panny. Stejně jako jejich mužská varianta, Nöck nebo Neck, se snažily vlákat lidi do vodních hlubin.… více


Copyright iEncyklopedie.cz