iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tonsura

Z lat. tonsura, »stříhání«, »postřižiny«. Obřad, kterým se vstupovalo do řad duchovenstva. - Biskup ustřihl kandidátovi - kněžstva vlasy na temeni hlavy, aby zdůraznil jeho odstup od světských záležitostí. T. tak byla rozlišovacím znamením duchovenstva.… více

Méru

Zlatá hora světa indické mytologie, která stojí v centru vesmíru, tvoří osu světa: u její paty je podsvětí, na jejím vrcholu říše bohů.… více

Apologetika

Z řec. apologhéisthai, »bránit«. Teologická disciplina, která si klade za cíl ospravedlnit a bránit víru ( - teologie). Od počátků křesťanství existovali různí apologeté, kteří psali proti - pohanům a - židům. První - apologie měly téměř vždy podobu výzvy ... … více

Ruská pravoslavná církev

Po křtu knížete Vladimíra I. (*978 - +1015) se křesťanství šířilo v kyjevské říši (944 - 1054). Metropolita kyjevský nosil se svolením mateřské církve v Konstantinopoli titul "velký autokefalní arcibiskup". Roku 1051 vznikl jižně od Kyjeva jeskynní klášter, ... … více

Nekonečný

Základní Boží přívlastek. Bůh je nekonečný, protože pro svou přirozenost nemůže podléhat nestálosti jakéhokoliv »omezení«, je za hranicemi všech omezení.… více


Copyright iEncyklopedie.cz