iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Katafalk

Nejasné etymologie, snad z řec. kata, »dolů, pod« a lat. fala, »věž ze dřeva«. Lešení ozdobené černou nebo fialovou splývavou látkou, na které se pokládá rakev při pohřebních obřadech v kostele.… více

Malachiáš

Kniha anonymního proroka, jehož jméno znamená "můj posel" (kniha Malachiášova 3,1), tvoří závěr Starého zákona. Ve formě odpovědí na námitky oplakává pohrdání kultovními příkazy.… více

Panovnický kult

Podle chápání mnohých nábožensky orientovaných kultur stál panovník mezi člověkem a bohem. Tato hodnost panovníka, odůvodněná sakrálně, se vyjadřovala v jeho titulu a ve formách holdování stejně jako v symbolice ornátu nebo v ritech vystupování na trůn. ... … více

Prosebné dny

Byla to veřejná prosebná - procesí, provázená modlitbou - litanie ke všem svatým. Prováděly se za dosažení příznivé sklizně.… více

Benediktinky

(od 7. stol.) žijí podle benediktinské - řehole upravené pro ženy. Sestry skládají jednoduché věčné sliby. Ženské benediktinské kláštery mají svou konfederaci, aniž by však byly ve skutečnosti závislé.… více


Copyright iEncyklopedie.cz