iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Adopcianismus

Blud ( - hereze), který vznikl ve 2. stol. a existoval ve Španělsku na konci 4. stol. a v 7. stol. Prohlašoval Ježíše Nazaretského za »adoptovaného« Bohem. Ti, kteří věřili v adopci, považovali Ježíše za obyčejného člověka, jenž si díky své poslušnosti ... … více

Taizé

Obec v blízkosti Cluny v Burgundsku, v níž sídlí evangelická mnišská komunita, která se stala duchovním střediskem - ekumenických setkání. V r. 1939 Roger Schutz (*1915), tehdy student reformované (kalvinistické) teologie v Lausanne, shromáždil kolem ... … více

Imám

V koránu se používá tohoto pojmu ve významu "vzor, předák, vůdce". Z těchto základních významů se odvozují tři různá použití v islámském životě. Zcela obecně je imám ten, kdo stojí v čele při obřadní modlitbě (viz salát). Imámem může být každý, kdo ovládá ... … více

Núbijské náboženství

O původních náboženských představách tohoto náboženství jižně od Asuánu až k Meroe, severně od Chartúmu, víme jen z egyptského podání. Asi od r. 2000 př. Kr. se vyvíjela kultura, závislá na Egyptě zčásti, někdy také zcela pod kontrolou faraonovy říše. ... … více

Mikuláš, biskup

Jeden z nejoblíbenějších a nejvíce uctívaných křesťanských světců; tato legendární postava se spojuje se jménem biskupa z Lykie, který působil asi v první polovině 4. stol. v Myře. Zprvu uctívali Mikuláše jako světce jen v Myře. Kult se pak rozšířil od ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz