iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dajánanda Sarasvatí

Zakladatel Árjasamádže (*Tankara, Gudžarat 1824 - +Ádžmér, Rádžhastán 30.10.1883) chtěl znovu nastolit podle slibu védský hinduismus předbuddhistické Indie.… více

Klement I.

Byl třetím nástupcem sv. Petra na papežském stolci v Římě na sklonku 1. století - tedy v době, kdy ještě žil apoštol Jan. Svatý Irenej o něm píše (kolem roku 185), že ještě viděl a na vlastní uši slyšel apoštoly. Órigenés, Eusebius a sv. Jeroným ho ztotožňují ... … více

Zlořečení

Pojmově jde o opak - dobrořečení. Znamená přát někomu nenávist a pohrdání nebo potupný osud či věčné zatracení. Z. vychází vždy ze zaslepenosti způsobené hněvem a nenávistí. V biblickém jazyku SZ jsou formulace pro přivolání Božího trestu (Gn 12,3): prokletí ... … více

Mandaly

Kruhovité meditační pomůcky zobrazují s různými vloženými bohy a bytostmi jak duchovní kosmos, tak také cestu spásy v mahájánovém buddhismu.… více

Hřích

Tak se označuje podle křesťanského podání přestoupení mravního řádu, daného Bohem, sepsaného v Desateru přikázání, takzvaném dekalogu. Avšak pojem "hřích" představuje jen další vývoj pojmu mnohem staršího a obsáhlejšího, který s morálkou a představou ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz