iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Zelený čtvrtek

Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní - kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - ... … více

Anděl strážný

Je druh a ochránce, kterého Bůh dal každému člověku od narození.… více

Patriarcha

Z řec. patriárches (z patriá, »posloupnost«, a arches, »hlava«). Termín oynačuje jak předky židovského národa, tak i - biskupy některých významných sídel katolické církve a - Východních církví. a) V prvním významu se vztahuje v úzkém smyslu na zakladatele ... … více

Nekonečný

Základní Boží přívlastek. Bůh je nekonečný, protože pro svou přirozenost nemůže podléhat nestálosti jakéhokoliv »omezení«, je za hranicemi všech omezení.… více

Protologie

Z řec. protos, »první«, a loghia, »pojednání«. Filosofický termín, jenž použil Gioberti pro označení vědy o čistém poznatelném jsoucnu. V - teologii označuje poznání, týkající se základních skutečností, čili vzniku světa, - stvoření člověka, - prvotního ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz