iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tomáš Akvinský

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Vstoupil r. 1243 do dominikánského řádu, studoval od r. 1245 u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně a působil pak jako profesor teologie v Paříži ... … více

Pruské náboženství

Polyteismus vyhynulého baltského kmene Prusů nelze dnes už rekonstruovat. Je prokázán kult mrtvých, s nímž pravděpodobně spojovali víru, že posmrtný život bude probíhat a bude vybaven podobně jako život nynější. Staří Prusové uctívali jako bohy nebe, ... … více

Alí

(*Mekka asi 602 - +Kúfa, Irák 24.1. 661). Čtvrtý chalífa, bratranec a zeť Muhammadův, vládl v letech 656-661. V linii imámů pokračovali jeho synové Hasan a zvláště Husajn. Alí se stavěl proti předchozím chalífům a jeho stoupenci pokládali za oprávněného ... … více

Bruno Kolínský

(*1030/35 - +1101). Po skvělé kariéře v remešském biskupství, kde byl jeho žákem pozdější papež Urban II., se vzdal úplně veřejného života a se sedmi druhy založil první kartouzu (cartusia, kartuziáni) u Grenoblu, později další v dolní Itálii, kam proti ... … více

Šuránek, Antonín

(1902–1982), kněz, teolog, narozený v Ostrožské Lhotě. Po maturitě, kterou složil roku 1922, studoval teologii v Olomouci, kde přijal v roce 1926 kněžské svěcení. Po třech letech kaplanské služby ve Slatinicích u Olomouce byl jmenován spirituálem olomouckého ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz