iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Oběť

V dějinách náboženství je o. rituálním úkonem, při němž se božstvu předkládá dar. O. tedy může být odezvou na jednání božstva, nebo je má vyvolat. O. mohla být krvavá (bylo-li obětním darem zvíře, či dokonce člověk), nebo nekrvavá (oběť věcná). V židovství ... … více

Sanskrtský buddhistický kánon

V kultivovaném spisovném jazyce staré Indie jsou zachovány tyto texty (viz sútry), které tvoří základ mahájánového buddhismu (viz mahájána). Texty pocházejí od autorů z větší části neznámých. K nejdůležitějším textům sanskrtského kánonu patří Pradžnápáramity.… více

Pax Christi

Katolické mírové hnutí založil r. 1944 francouzský biskup Theás. Duchovním centrem Pax Christi jsou Lurdy. Po 2. světové válce byla hlavním cílem hnutí podpora německo-francouzského přátelství; později se pole působnosti rozšířilo na otázky míru a konfliktů, ... … více

Marie Magdalská

Tato Galilejka stála pod Ježíšovým křížem a našla jeho prázdný hrob. "Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. ... … více

Církevní historiografie

V rámci vědecké teologie se církevní historiografie zabývá vylíčením a teologickou interpretací dějin církve a působením křesťanského hlásání na všechny oblasti lidského života. Církevní historiografie vznikla s úmyslem dokázat starobylost křesťanství ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz