iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Confiteor

Počáteční slovo "Vyznávám se" všeobecného vyznání hříchů, které se modlí na začátku mše, mělo původně souvislost s rozhřešením ve zpovědi. Později bylo vyslovováno i při papežském požehnání pro umírající a v denní večerní modlitbě.… více

Ebionité

Z hebrejského ebjonim, »chudí«. Příslušníci židovsko-křesťanské asketické - sekty, kteří se rozšířili po r. 70 v Palestině, Sýrii a Egyptě. Ebionité nevěřili na božství Ježíše Krista a nepřijímali - listy sv. Pavla, kterého považovali za odpadlíka. Dodržovali ... … více

Tabernákl

Schránka k uchovávání eucharistie, od 13. stol. bohatě zdobená, často ve tvaru věže, se vznášející se holubicí, jako nástěnná skříňka. Před svatostánkem svítí věčné světlo na připomínku svátostné přítomnosti Ježíše Krista. Název se odvozuje od latinského ... … více

Šalomoun

Syn a následník krále Davida vládl od r. 970 - 933 př. Kr. veleříši Izrael, kterou zřídil jeho otec. Jeho jméno znamená "Syn pokoje". Pravděpodobně se dostal k moci dvorní intrikou své matky Bat-šeby. Šalomoun, který nevedl žádné války, byl ženatý s faraonskou ... … více

Daniel, prorok

Apokalyptická kniha Starého zákona na rozdíl od údajů autora nevznikla pravděpodobně na dvoře babylónského krále Nabuchodonosora II. (605 - 562 př. Kr.), nýbrž teprve v době Makabejců (167 - 164 př. Kr.). Kapitoly 1-6 pojednávají o životě Daniela a jeho ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz