iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sodoma a Gomora

Obě biblická města blízko Mrtvého moře propadla pro své neřesti Božímu soudu. Byla úplně zničena ohněm a sírou, takže ze všech obyvatel zůstala ušetřena jen rodina Lota, jediného spravedlivého. Abrahamův pokus najít i jen několik spravedlivých, nevyšel, ... … více

Jurisdikcionalismus

Teorie zbudovaná na tvrzení o oddělenosti řádu duchovního a časného, a tím přirozeně i příslušných pravomocí mezi církví a státem. V případě vzájemného vměšování však j. tvrdí, že státu přísluší vystupovat v roli soudce a vzít na sebe i řešení v oblasti ... … více

Taumaturg

Řec. thaumaturgos (z thauma, »zázrak«, »div«, a odvozenina z ergon, »dílo«, »čin«). Člověk, který koná zázraky, divotvůrce.… více

Boháč, Zdeněk

(1933–2001), historik, narozený v Klínci u Prahy. Po studiu historie na Filozofické fakultě UK v Praze působil jako středoškolský profesor a od roku 1969 nastoupil dráhu vědeckého pracovníka. Průkopník komplexního studia dějin středověkého osídlení, feudální ... … více

Stvořitelské mýty

Tématem všech stvořitelských mýtů je stvoření světa božími mocnostmi nebo jejich mytickými pomocníky. Prastaré je například vyprávění o mytickém praptáku, kerý se ponořil na dno pramoře a odtud vynesl na povrch trochu bláta, z něhož pak bůh stvořitel ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz