iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Umajjovci

Dynastie chalífů vládla islámské říši z Damašku v letech 661-750. Založil ji Mu'ávija, původně už od doby chalífy Umara místodržící Sýrie. Střetl se nepřátelsky se čtvrtým chalífou Alím, po jehož smrti nastolil dědičnou moc svého rodu. Umajjovcům se vytýká, ... … více

Beran, Josef

(1888–1969), kardinál, pražský arcibiskup, narozený v Plzni. Bohoslovecká studia absolvoval v Římě, kde byl také roku 1911 vysvěcen na kněze. Roku 1912 získal doktorát teologie. Po návratu do vlasti působil v duchovní správě v Chýši na Žluticku, na Proseku ... … více

Théseus

Athénský hrdina byl jednou z nejdůležitějších postav řeckého epického básnictví. Osvobodil své město od povinnosti poplatků vůči Krétě a zabil Mínotaura s pomocí Ariadné.… více

Euchité

Tato severosyrská sekta mnichů 4. - 5. stol. věřila, že jen trvalá modlitba může zahnat ďábla. Extatickým tancem měl být ďábel na zemi rozšlapán. Když tyto postupy arabských dervíšů přišly do Malé Asie, odsoudil je koncil efeský, a pak byly potírány.… více

Apoteóza

Řecké označení pro zbožštění (nabývání božské podstaty) má svůj původ v uctívání řeckých hrdinů po smrti a helénských panovníků už za jejich života. V Římě byl do tohoto stavu povýšen teprve zesnulý císař.… více


Copyright iEncyklopedie.cz