iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Farář

Z řec. parochos, »udělující« (lat. parochus). F. je správcem - farnosti, podílí se na Kristově službě tak, že vykonává službu učením, posvěcování a řízením ve spolupráci s ostatními - kněžími nebo - jáhny a v součinnosti s křesťany - laiky (CIC 519, CD ... … více

Hierokracie

Z řec. hieros, »posvátný«, a kratia (z kratos), »ovládání«, »moc«. Politické zřízení, v němž je moc soustředěna do rukou kněžské třídy.… více

Neviňátka

Děti z Betléma do věku dvou let, jež dal povraždit král Herodes, který tak chtěl odstranit Ježíše (Mt 2,16nn). V - liturgii se slaví jejich památka ve vánočním období, a to 28. prosince.… více

Avignon

Jihofrancouzské město bylo od r. 1305/09 - 1376 místem exilu římské kurie, která před politickým neklidem v Itálii uprchla do Francie. "Avignonské zajetí" začalo papežem Klementem V. a skončilo Řehořem XI. V té době začal náboženský a kulturní rozkvět ... … více

Efrém

Efrém je nejvýznamnějším autorem syrské církve. Narodil se roku 306 v Nisibis a před rokem 338 se zde stal jáhnem. Když Římané s hanbou postoupili město Peršanům (363), vystěhoval se do Edessy; tam pak zemřel v roce 373. Efrém byl plodným spisovatelem ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz