iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Višnu

Tento významný bůh hinduismu je částí trimúrti (triády) s funkcí udržovatele světa. Vždy, když je světový řád ohrožen, bere na sebe Višnu tělesnou podobu a sestupuje na zem jako avatár.… více

Bulář

Chronologická sbírka papežských - bul nebo konstitucí. První sbírka šedesáti bul se datuje do r. 1550. Existují také zvláštní b., obsahující dokumenty jediného - papeže nebo týkající se některého církevního řádu.… více

Řád žlutých čepic

Jméno Gelugpa, tohoto nejvlivnějšího řádu uvnitř lamaismu, poukazuje na žluté klobouky svých mnichů. V tom se odlišují od Rudých čepic rivalitního řádu Karmapa. Řád žlutých čepic založil ve 14. stol. Tsonc-khapa (*1536 - +1619). Od r. 1578 nosili jeho ... … více

Prostituce, posvátná

Ženy a muži, kteří na obětních místech a ve svatyních byli ochotni k pohlavnímu styku s kněžími nebo cizinci, vyjadřovali touto činností své obětování bohu. Uskutečněním božské (svaté) svatby (hieros gamos) mínila semitská a maloasijská náboženství, že ... … více

Bratři křesťanských škol

Členové církevní laické - kongregace, která se podle příkladu svatého Jana Křtitele de la Salle, svého zakladatele, věnuje výchově a vzdělávání mládeže. První lidové školy byly otevřeny v Remeši kolem r. 1680, a brzy nato byl zorganizován - noviciát a ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz