iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Massada

Pevnost u Mrtvého moře v negevské poušti postavená za krále Alexandra Janaia (103-77 př. Kr.) a rozšířena za Heroda Velikého posloužila jako základna Židů proti Římanům v židovské válce. Její proslavená, i když marná obrana r. 72 ji učinila symbolem židovského ... … více

Hromnice

Lidový název svátku »Uvedení Páně do chrámu«, slaveného 2. února průvodem se svíčkami. Zavedl ho v Římě - papež syrského původu Sergius I. (687-701). Svátek připomíná Ježíše, kterého při té příležitosti »poznal« starý Simeon a prorokyně Anna (srov. Lk ... … více

Patrik

Narodil se kolem roku 385 v Británii. Když mu bylo 16 let, unesli ho piráti a prodali v Irsku sedlákovi. Tam šest roků pásl ovce, potom se mu podařilo utéci a vrátit se k rodičům. Vystudoval v Galii, stal se knězem, po návratu do Británie byl vysvěcen ... … více

Apollón

Jméno řeckého boha mantiky (viz věštění), hudby, moudrosti a krásných umění, je interpretováno často jako "skvělý", i když jeho pravé bytí zůstává zatemněno. Jeho světlý charakter se zdá být pozdním vývojem výkladu boha. Jeho původní bytí se vztahuje ... … více

Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.">Baptista Spagnoli

Narodil se 17. dubna 1447 v italském městě Mantova. Bývá také nazýván Mantuanus (Mantovský). V r. 1463 vstoupil ve Ferraře do karmelitánského kláštera, který patřil k tzv. mantovské reformě, a rok na to složil řeholní sliby. Stal se knězem a studoval ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz