iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Usírew (řec. Osíris)

Tento nejvýznamnější z egyptských bohů mrtvých tvořil v náboženství doby faraonů s Ésetou (řec. Ísis) jako manželkou a Hórem (řec. Hóros) jako synem jednu z božích rodinných trojic. Jako egyptský národní hrdina má napůl mýtickou, napůl historickou královskou ... … více

Díválí

Slavnost "řady světel" se slaví v Indii koncem října (viz hinduismus). Společně se na památku návratu Rámy do Ajódhje zažíhají řady malých olejových lamp podél chrámů a na řekách.… více

Episkopalismus

Termín označuje každou církev, která přijala episkopální strukturu, a zvláště anglikánské církve ve Skotsku, USA a Brazilii. - Anglikánství.… více

Exkardinace

Z lat. ex a cardinatio, »mimo základ«. E. je zaniknutí příslušnosti duchovního ( - kněz) k místní církvi nebo - společnosti zasvěceného života z důvodu včlenění do jiné místní církve nebo jiné společnosti církevního života (CIC 267).… více

Bogomilové

Bludařská křesťanská - sekta ( - hereze), založená - popem Bogomilem v Bulharsku v 10. stol. B. (»Bohu milí«) podporovali filosofický a teologický dualismus, podle něhož Bůh stvořil pouze duchovní skutečnosti, zatímco hmota je výtvorem - ďábla. Z toho ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz