iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Abrahám

Patriarcha Starého zákona je duchovním praotcem světových monoteistických náboženství: židovského (viz judaismus, křesťanského a islámu (Ibrahím. Jeho význam spočívá v tom, že někdy v době mezi 20. a 16. stoletím před Kr. s ním Bůh uzavřel smlouvu. Abrahám ... … více

Číselná symbolika

Už řecký filozof Pythagoras poznal, že všecky věci a jevy v kosmu se dají vyjádřit v číselných poměrech. Podle nauky kabaly je duchovní vesmír stvořen z deseti pračísel, "sefirotů". "Deset" je také pro Pythagora "dokonalé číslo", protože může být vytvořeno ... … více

Letopočet

Východiskem počítání času je minulá událost, od které se vztahuje s co možná největší přesností až do současnosti. Počítání předpokládá dějinné vědomí člověka, které spočívá na znalosti pravidelně se opakujícího cyklu (slunečního nebo měsíčního roku). ... … více

Šalom

Hebrejské slovo pro "mír" ("pokoj"), které se používá jako formule pozdravu, označuje ve Starém zákoně nejen nepřítomnost války, ale stav blaha, ve kterém se nachází člověk i příroda.… více

Mercedáři

Řád blahoslavené Panny Marie de Mercede pro vykupování zajatců. Laické sdružení, které se věnovalo výkupu a výměně křesťanských zajatců z rukou muslimů. Bylo založeno r. 1218 Petrem Nolaskem - proto se jim říká také nolaskové - a - dominikánským - generálním ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz