iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Spolusvětitel

Biskup, který se účastní biskupského - svěcení. CIC předepisuje alespoň tři (jeden světící biskup hlavní a dva biskupové spolusvětící), ačkoli je »velmi vhodné, aby jmenovaného světili spolu s nimi všichni přítomní biskupové« (CIC 1014).… více

Artemis

Řecká bohyně lovu, držící luk, byla dcerou Dia a Létó a sestrou Apollónovou. Její uctívání je doloženo už v mykénské době a od doby Homérovy je původní význam kultu menší. Artemis má rysy staroorientální bohyně jako "vládkyně zvířat", je bohyní plodnosti ... … více

Béma

Z řec. béma, »krok«, odvozeno z bainein, »kráčet«. Termín označuje v - bazilice lavici, která vychází ze stran biskupského stolce a sleduje zakřivení - apsidy. Ve - východních církvích se b. naproti tomu označuje - presbytář s příslušnou částí apsidy.… více

Eminence

Z lat. eminentia, »vyvýšené místo«, »výše«. Čestný titul příslušející - kardinálům (dekret Urbana VIII. z r. 1630). Ve středověku dávali - papežové tento titul pouze králům Francie.… více

Ghazzálí

(*Tús 1058 - +Tús 1111). Významný islámský teolog, učil do r. 1095 na vysoké škole v Bagdádu, kterou založil Nizám al-mulk. Poté se obrátil k mystickému výkladu islámu a stal se jedním z průkopníků umírněného súfismu. Jeho hlavní dílo, které má v překladu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz