iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Charisma

Z řec. charisma, odvozeno z charis, »milost«. Bohem udělený nadpřirozený dar, darovaný věřícímu pro naplnění poslání nebo služby v církvi a pro církev (srov. 1 Kor 12,7, Ef 4,12). Termín ch. se objevuje 16 krát ve spisech Pavlových a 1 krát u Petra (1 ... … více

Ceremoniál

Z lat. caerimonialis. Liturgická kniha, obsahující předpisy a pokyny pro církevní - slavnosti a úkony - svěcení, které - celebruje - papež nebo - biskup.… více

Védánta

"Konec véd" je jeden ze šesti ortodoxních hinduistických filozofických směrů. Jeho nauky se zakládají na upanišadách, Brahmasútrách a Bhagavadgítě. Ve védántě se vytvořilo více škol, které se liší v tom, jak chápou vztah mezi átmana (sám) a brahma. Spektrum ... … více

Hermesianismus

Významný teologický směr 19. stol. se snaží sjednotit Kantovu filozofii s katolickou vírou. S odvoláním na učení Georga Hermese (*1775 - +1831) se vyvinul účinný naukový systém tehdy vznikajícího liberálního katolicismu. Papež Pius IX. některé jeho názory ... … více

Lavabo

Lat. výraz znamenající »budu se mýt«. Označuje omývání rukou, které - kněz provádí při - mši po přípravě darů. Výraz je odvozen z prvního slova - modlitby, kterou kněz recituje, zatímco vykonává úkon mytí. Výrazem l. se označuje také zdroj vody umístěný ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz