iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Albert Jeruzalémský

Narodil se kolem poloviny 12. st. v Castel Gualtieri v Italii. Vstoupil k řeholním kanovníkům sv. Kříže v Mortaře a r. 1180 byl zvolen jejich převorem. R. 1184 byl jmenován biskupem v Boffiu a r. 1185 ve Vercelli. Roku 1205 se stal patriarchou jeruzalémským. ... … více

Nesmrtelnost

Výraz označuje víru v posmrtný život, která byla od samého počátku lidstva spojena s - náboženstvím. V řecké oblasti to byl především Platón, kdo mluvil o nesmrtelnosti - duše. Tento pojem, převzatý i učitelským úřadem církve (DS 902) společně s pojmem ... … více

Európé

Tato nymfa, dcera fénického krále Agénora, patří k Okeánkám a reprezentovala odpovídající díl země, jak si ho představovali Řekové. Zeus ji prý v podobě býka při zábavě na pláži unesl na Krétu, kde mu porodila mj. Mínóa.… více

Konzistoř

Z lat. consistorium, »rada«, která pomáhala císaři (od consistere, »postavit se«, »pomáhat«). Zasedání - kardinálů s - papežem. Zasedání může být dvojího druhu: - řádné tajné, kdy zasedají všichni kardinálové nebo alespoň pobývající v Římě, aby projednali ... … více

Charismatik

a) Označení pro nositele - charismatu, b) označení pro člena skupiny v katolické nebo jiné církvi, která podporuje a provádí - charismatickou obnovu.… více


Copyright iEncyklopedie.cz