iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Střední cesta

Ve své první naukové řeči vysvětloval Buddha svým posluchačům, že ani odevzdanost smyslovým radostem ani umrtvování nevedou ke spáse, nýbrž "střední cesta": příklon ke světským požitkům probouzí dychtivost, která je příčinou všeho utrpení. To je první ... … více

Teologumenon

Z řec. theologeó, »mluvit o božstvu (o božských věcech)«. Označuje se tak nauka, která není hlásána učitelským úřadem, čili není směrodatná a která se vcelku nepředkládá jako závazné tvrzení, ale představuje všeobecně přijímaný teologický výklad, ve smyslu ... … více

Nergal

Babylónský bůh podsvětí, syn Enlila a bratr Ninurty, byl také bohem moru člověka i zvířat. Panství nad podsvětím Nergal vyrval - podle eposu "Nergal a Ereškigal" - své manželce Ereškigale. Hlavním místem jeho kultu je město Kutha.… více

Řehoř VII.

Tento papež byl jedním z nejúspěšnějších reformátorů římské církve ve středověku (1073 - 1085). Jako mnich přišel z Cluny a neustále vybízel k reformě církve. Už jako papež potvrdil dříve přijatá ustanovení proti manželství kněží (Lateránské synody 1074 ... … více

Encyklika

Z lat. (litterae) encyclicae, »oběžný dopis«, což vzešlo z řec. enkýklios, »oběžný«. Veřejný dopis, kterým se - papež obrací na celou církev (nebo na jednu její část) s obsahem majícím naučný, mravní nebo sociální povahu. Název e. se udává podle prvních ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz