iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Chudoba, Bohdan

(1909–1982), historik, překladatel, prozaik, publicista, politik, narozený v Brně. Studoval historii na univerzitách doma i v zahraničí (Oxford, Madrid, Řím, Vídeň, Valladolid). Působil jako středoškolský profesor (1937–1942), archivář (1942–1945), úředník ... … více

Nenávist

V téměř všech náboženstvích se nenávist hodnotí negativně, nejrozhodněji v křesťanství a v buddhismu. Křesťanská etika doporučuje nenávisti odporovat láskou: "Čiňte dobře těm, kteří vás nenávidí", říká sám Ježíš. Nenávist je přípustná jen v abstraktní ... … více

Fidel ze Sigmaringy

Narodil se v roce 1578 v Sigmaringen v Německu a jmenoval se Marek Roy. Vystudoval filosofii a práva a působil jako právník v alsaském Kolmaru. V roce 1612 se stal knězem a při vstupu do řádu kapucínů ve Freiburgu přijal jméno Fidel. Byl poslán jako misijní ... … více

Radostný růženec

Nazývá se tak modlitba - růžence, ve které se připomínají »radosti« života Panny Marie: a) zvěstování, b) Mariina návštěva u Alžběty, c) Ježíšovo narození v Betlémě, d) - obětování Ježíše v chrámě, e) ztracení Ježíše a jeho znovunalezení.… více

Deuteroizaiáš

Anonymní autor kapitol 40 - 55 starozákonní knihy Izaiášovy byl nazýván "druhým Izaiášem". Na historickém pozadí babylónského vyhnanství prorokoval návrat Židů domů a budoucí spásu pro všechny národy.… více


Copyright iEncyklopedie.cz