iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Lefebvristé

Stoupenci schizmatického - arcibiskupa Marcela Lefebvra (1906-1991), jenž nepřijal některé závažné závěry 2. - vatikánského koncilu, jež předtím podepsal. Suspendován v roce 1976 Pavlem VI. - a divinis, světil dále - kněze a - biskupy. Nakonec byl v r. ... … více

Smilstvo

Lat. luxuria, »bezuzdnost«. Jeden ze sedmi hlavních - hříchů, k nimž dále patří - pýcha, - lakomství, - hněv, - nestřídmost, - závist a - lenost (zahálčivost). Smyslnost je nezřízená touha nebo bezuzdné vyžívání se ve smyslné rozkoši. Pohlavní rozkoš ... … více

Via dolorosa

"Cesta bolesti" je křížová cesta utrpení Ježíše Nazaretského v Jeruzalémě. Vede čtrnácti zastaveními od úředního sídla Pilátova v pevnosti Antonia (dnes už nezachovaného) až k chrámu sv. Hrobu.… více

Vihára

Buddhistické kláštery byly původně primitivní přístřeší, která byla k disposici mnichům v tříměsíční době dešťů na ochranu před monzunem. Později vznikaly první kláštery nadacemi statků řádům.… více

Jakšové

Tito přírodní duchové, vůči lidem příznivě naklonění, jsou v hinduistické mytologii strážci pokladů, které jsou skryty v zemi nebo v kořenech stromů. Králem Jakšů je Kubéra.… více


Copyright iEncyklopedie.cz