iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Farizeové

"Oddělení" byli zbožní Židé, kteří vytvořili od 2. stol. př. Kr. stranu proti saduceům. Na rozdíl od nich netvořili elitu, nýbrž byli zavázáni lidu a jeho ústním tradicím víry stejně jako písemnému podání. Dále se farizeové vyznačovali mesianismem a vírou ... … více

Kvatembr

Z lat. quattuor, »čtyři«, a tempora, »doby«, »období«. Jednalo se o dny - pokání a - modlitby na počátku ročních období. Byl zaveden v Římě mezi 3. a 4. stol., nabyl na významu, když Gelasius I. (+496) ustanovil, že na kvatembrovou sobotu se bude udílet ... … více

Svantovít

Válečný bůh slovanského náboženství táhl podle podání do boje vždy na jednom ze svých tří set běloušů. Museli mu obětovat třetinu veškeré válečné kořisti. Jeho čtyřhlavý kultovní obraz v nadživotní velikosti stál v dřevěném chrámě v Arkoně na Rujáně. ... … více

Minbar

Kazatelna stojí v mešitě většinou vpravo od mihrábu (výklenek) a slouží chátíbovi (kazatel) k tomu, aby odtud v pátek kázal obci. Původní minbar sloužil asi jako trůn panovníka nebo soudce.… více

Bhakti

"Uctívání" označuje reformní hnutí uvnitř hinduismu, které se obrací proti specializovanosti bráhmanských kněží. Láska k bohu, důvěřivá odevzdanost do jeho vůle, je otevřená všem lidem jako cesta spásy, nezávisle na jejich příslušnosti ke kastě. Vytvořilo ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz