iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kanonická forma

Podmínky požadované právními předpisy nebo stranami, aby se dosáhlo účinnosti nějakého právního úkonu.… více

Peruánské náboženství

Do této velké oblasti, která se společně vyvíjela několik tisíc let, patří celá nížina ecuadorsko-peruánského pobřeží a vysočina And. Zaujímá tedy i oblast dnešní Bolívie, která byla v koloniální době nazývána "Alto Peru", i část Ecuadoru. Kromě nejposlednější ... … více

Dies irae

Třináct rýmovaných slok "Dne hněvu" vzniklo ve 13. stol. v italských františkánských kruzích, snad od Tomáše z Celana, a bylo součástí mše za zemřelé.… více

Apoštolské požehnání

Toto slavnostní požehnání uděluje papež většinou z lodžie svatopetrského chrámu. Formulí "Urbi et orbi" se míní město (Řím) a svět.… více

Svaté oleje

Oleje - posvěcené - biskupem na - Zelený čtvrtek. Užívá se jich při udílení některých svátostí. Rozlišují se tři druhý s.o.: a) olej katechumenů, b) olej nemocných, c) křižmo. Ke křižmu se přidává balzám, zatím co ostatní s.o. jsou z čistého olivového ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz