iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Velký duch

Jako Manitú znamená tento pojem v severoamerických indiánských kulturách nejvyšší bytost. Nomádi a polonomádi, spojení s přírodou, si nepředstavovali Velkého ducha jako zosobněného boha, proto nemají žádný kult v užším smyslu. Indián však se mohl k němu ... … více

Auditor

Odvozeno z lat. audire, »slyšet«. Osoba vybraná z řad soudců nebo z osob schválených k tomu - biskupem. Přísluší jí provádět důkazy a předat je soudci (CIC 1428). A. - nunciatury naproti tomu je členem diplomatického sboru - Apoštolského stolce a je jmenován ... … více

Bekyně

Z francouzského béguine. B. byly zbožné ženy (mulieres religiosae), vdovy nebo svobodné, které žily ve středověku v malých společenstvích, věnovaly se - modlitbě a charitativní činnosti. Oblékaly šedý šat, ale neskládaly - sliby. Francouzský výraz »béguinage« ... … více

Guardini, Romano

(*Verona 17.2.1885 - +Mnichov 1.10.1968). Katolický teolog a náboženský filozof se stal známým ve výmarské době jako vedoucí osobnost křesťanského mládežnického hnutí Quickborn (Živý pramen) a liturgického hnutí. Po válce vystoupil na veřejnost zvláště ... … více

Sinaj

Hornatý poloostrov mezi Středozemním mořem a Akabským zálivem Rudého moře byl v antice pro Egypťany průchozí oblastí k severu a pro Semity ve směru do Egypta. V raně křesťanské době, asi už od 2. stol., zde sídlili eremité (poustevníci), kteří založili ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz