iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Inkvizice

Z lat. slova inquisitio, »výslech«. Středověký zvláštní církevní soud pro potírání - herezí. Poté, co se křesťanství stalo státním náboženstvím (Theodosiův edikt, 381), začal se problém jednoty říše řešit také pomocí náboženské jednoty. Někteří církevní ... … více

Mystagogie

V křesťanském názvosloví označuje vše, co vede k poznání, pochopení a správné účasti na - tajemstvích (mysterium) křesťanské víry. V - liturgii pak zvláštním způsobem označuje poslední období křesťanského zasvěcení a dochází k němu po udělení - křtu, ... … více

Diecéze

Z řec. dioikésis, z dioikéin, »spravovat dům«, lat. dioecesis. Je »část Božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi« (CD 11, srov. CIC 369) a je »vymezena určitým územím tak, že zahrnuje všechny věřící, kteří přebývají na tomto území« (CIC ... … více

Sexualita

V nesčetných kosmogoniích se uskutečňuje stvoření světa v podobě pohlavního spojení prabohů, jako např. ve svaté svatbě nebe a země. I obilí vděčí za svůj původ pohlavnímu spojení, o němž vypráví mýtus: bohyně obilí Démétér se spojí s Jásonem na "třikrát ... … více

Asasínové

Tato extrémní šíitská sekta působila v době Fátimovců v Sýrii a Íránu, kam odešel její zakladatel Hasan ibn as-Sabbáh (+ 1124). Pro své extrémně antisunnitské, válečné smýšlení byli nejvíce obávanými nepřáteli chálífů, Seldžuků i křižáků (v italštině ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz