iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Refektář

je společná jídelna v klášterech a řádových domech.… více

Minorité

Řád založený svatým Františkem z Assisi r. 1209 na ideálech chudoby prodělával již od poloviny 13. stol. vnitřní názorové krize. Jednou částí byli přísnější následovníci sv. Františka - spirituálové (viz observanté), druhou byli ti, kteří souhlasili se ... … více

Anomei

Z řec. anomoios, »odlišný«. Stoupenci - ariánského kacíře Aetia (4. stol.), který prohlašoval, že pouze Otec byl Bůh, protože je nezplozený, ale Syn byl od něho zásadně odlišný (anomoios). Říkalo se jim také aetiani.… více

Gertruda

Narodila se 6. ledna 1256 v Eislebenu v Durynsku. V pěti letech byla dána na výchovu do blízkého kláštera cisterciaček v Helftě; tam se jí dostalo literárního, filosofického i teologického vzdělání; měla velkou zálibu ve studiu latiny, ve zpěvu a v malířství. ... … více

Bar-Kochba

Vlastním jménem Šimon bar Kosiba (syn Kosibův), vůdce druhého židovského povstání proti Římu (132 - 135) byl rabínem Akvibou pozdravován jako mesiáš, přezdíván byl jako Syn hvězdy. Když bylo povstání po zoufalém boji r. 135 úplně potlačeno, bylo jeho ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz