iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ambrož

Ambrož, biskup v Mediolanu (Milán; 374–397), se narodil pravděpodobně v Trevíru v roce 339. Pocházel z jedné přední římské rodiny. Otec, který zemřel brzy po jeho narození, zastával v Galii vrchní správní funkci (praefectus praetorio). Ambrož nastoupil ... … více

Petr Tomáš

Narodil se kolem r. 1305 ve francouzském kraji Périgord (asi v Lebreil, dnes součást Salles de Belvés). Pocházel z velmi chudých poměrů. Aby rodině ulehčil, již jako chlapec se osamostatnil. Žil z almužen a z vyučování mladších, tak se mu podařilo dostudovat. ... … více

Bátiníja

Tento pojem islámské teologie označuje sekty a hnutí, které vyhledávají vnitřní symboliku (bátin) svatých spisů a podávají jejich ezoterický výklad. Místo aby, jak vyžaduje věrouka, věřili zjeveným slovům do písmene, snaží se je vysvětlovat symbolikou ... … více

Hesychasmus

Z řec. hesychia, »klid mysli a těla«. Teologický termín východního (byzantského) křesťanství, kterým se označuje zvláštní druh usebrané - modlitby, zaměřené na zbavení se vášní, na dosažení vnitřního klidu a na úvahy o Ježíšově - proměnění na hoře Tábor. ... … více

Konstantinovský obrat

Změna v přístupu ke křesťanství, označovaná jako konstantinovský obrat, znamenala novou epochu jak pro římský stát, tak pro církev. Císař Konstantin, stoupenec monoteistického kultu boha Slunce se přiklonil ke křesťanství. Vítězná bitva u Milvijského ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz