iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Meditace

Z lat. meditatio, »cvičení«, přesněji cvičení ducha. Jedná se o činnost na osvojení si toho, co zaslechlo ucho, a toho, co utkvělo v mysli, jde o rozmělnění a prohloubání myšlenek, abychom jimi byli zcela proniknuti. Pokud se toto hloubání zabývá obsahem ... … více

Jubilejní rok

Z hebr. jobhel, »beraní roh«, později v řeč. iobeláios. Ve SZ existoval sabatový rok, který se slavil každý padesátý rok (čili po sedmkrát sedmi letech). V tomto roce, zahajovaném zvukem z beraního rohu, se nesměla obdělávat země, majetek přecházel na ... … více

Peníze

Za původ peněz se dnes všeobecně považuje spojitost s obětními a votivními zvyky. To dosvědčují nejstarší motivy mincí, i skutečnost, že pokladnice a mincovny byly ve starověku vždy v nejbližším sousedství chrámů a svatyní. Postupně byly peníze a zbožnost ... … více

Augustiniánský

Přídavné jméno se vztahuje ke sv. Augustinovi z Hippo (354-430) nebo k některému z církevních řádů, které zachovávají řeholi sv. Augustina ( - a. řehole). Zrod a rozkvět a. spadá do středověku, kdy se řeholní zkušenost a. vtělila do právně uspořádaných ... … více

Alba

V byzantské řečtině kámasos, »tunika«. Šat z bílého lnu (proto nazývaný alba), dlouhý až na paty, stažený na bocích páskem, užívaný - kněžími při bohoslužbách. Pochází z tuniky, kterou Řekové a Římané nosili samostatně nebo pod dalšími rouchy. V roce ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz