iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Avicenna

(*973/980 - +Hamadan 1037). Velmi vzdělaný učenec, působící na mnoha íránských knížecích dvorech. Byl nejvýznamnějším filozofem a lékařem islámského východu ve středověku. Systematickou formou otevíral tradicí dochovanou řeckou vědu antiky islámsko - ... … více

Congkhapa

Tento reformátor tibetského lamaismu (*1347 - +1419) založil Řád žlutých čepic. Proslavil se svou učeností a napsal obsáhlé naučné dílo. Obnovil klášterní disciplínu a trval na celibátu a na přísném vedení mnichů. Z jeho řádu později vyšli dalajlamové, ... … více

Frygické náboženství

Indoárijští Frygové ovládali v 1. polovině 1. tisíciletí př. Kr. velké oblasti vnitřní Anatolie. Jejich představy víry se rekonstruují z řeckých pramenů. Ve středu jejich světa bohů stála Kybelé a její druh Attis, který v řecké mytologii nese příjmení ... … více

Auditor

Odvozeno z lat. audire, »slyšet«. Osoba vybraná z řad soudců nebo z osob schválených k tomu - biskupem. Přísluší jí provádět důkazy a předat je soudci (CIC 1428). A. - nunciatury naproti tomu je členem diplomatického sboru - Apoštolského stolce a je jmenován ... … více

Apoštolové

Pojem vytvořený v raném křesťanství je specificky křesťanský; týká se primárně nejužšího okruhu učedníků, oněch dvanácti, které Ježíš rozeslal k hlásání evangelia. Později bylo označení rozšířeno i na jiné raně křesťanské misionáře, zvláště na sv. Pavla. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz