iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Šalomoun

Syn a následník krále Davida vládl od r. 970 - 933 př. Kr. veleříši Izrael, kterou zřídil jeho otec. Jeho jméno znamená "Syn pokoje". Pravděpodobně se dostal k moci dvorní intrikou své matky Bat-šeby. Šalomoun, který nevedl žádné války, byl ženatý s faraonskou ... … více

Helvetská konfese

Shrnutí základní nauky reformačních církví vzešlých z kalvinismu. První Helvetská konfese byla vypracována r. 1536, druhou vypracoval v letech 1561-1562 Heinrich Bullinger (1504-1575), zveřejněna byla r. 1566 jako Confessio Helvetica posterior. Spolu ... … více

Mariáni

Kongregace kněží mariánů (MIC) je prvním mužským řádem, který vznikl na území Polska (založil je Stanislaw Papczynski, 1631-1701). Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. ... … více

Védánta

"Konec véd" je jeden ze šesti ortodoxních hinduistických filozofických směrů. Jeho nauky se zakládají na upanišadách, Brahmasútrách a Bhagavadgítě. Ve védántě se vytvořilo více škol, které se liší v tom, jak chápou vztah mezi átmana (sám) a brahma. Spektrum ... … více

Prorok

Hebr. nábi., řec. prophétés, »ten, kdo mluví za někoho«. Ve SZ byli p. charismatické osoby, které na základě zvláštního Božího povolání se stávají posly jeho - Slova. Mohou také ohlašovat budoucnost, ale především vykládají Boží přítomnost v dějinách. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz