iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Obedience

Povinnost poslušnosti duchovních vůči jejich nadřízeným je zakotvena v katolickém církevním právu (Codex iuris canonici).… více

Pýthia

Slavná řecká věštkyně, která jako kněžka v Delfách u svatyně boha Apollóna sdělovala slavné delftské věštby. Kladly se jí otázky z politiky a zákonodárství, kultu a mravů, ale i otázky týkající se osobního osudu. Když se napila z posvátného pramene a ... … více

Minucius Felix

Marcus Minucius Felix byl Afričan, právník žijící v Římě. Napsal dialog Octavius, v němž jsou myšlenkové postupy řeckých apologetů přeneseny do římského myšlení a do římských poměrů. Autor líčí rozhovor pohana Caecilia s křesťanem Octaviem, v němž pohan ... … více

Noe

Starozákonní postava je vedle Adama druhým biblickým praotcem. Jeho život a působení se líčí v knize Genesis (6 - 9). Pro jeho spravedlnost ho nenechá Bůh zahynout při potopě, nýbrž zachrání ho, jeho rodinu a zvířata v arše, zatímco vše ostatní mizí v ... … více

Élysion

U Homéra představuje rajské místo na západním okraji světa, kde panuje věčné jaro a kde žijí oblíbenci bohů. Hésiodos psal o "ostrovu blažených", jejichž panovníkem byl Krónos. Podle pozdějších výkladů to bylo místo v podsvětí, kde se zdržovali zbožní ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz