iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Uniaté

Z ruského uniat, odvozeného z unija, »jednota« (původně z lat. unus, »jeden«). Příslušníci východních církví, které si po východním - schizmatu zachovaly spojení s římskokatolickou církví, nebo se k ní později připojili. Výraz sám je sporný a zpočátku ... … více

Evagrius Scholasticus

Evagrius (Euagrios Scholastikos) se narodil roku 536 v Epifanii v Sýrii a byl právníkem v Antiochii. V roce 588 doprovázel do Konstantinopole patriarchu Řehoře (569–594), u něhož už dříve pracoval jako právní poradce; měl tam patriarchu obhajovat před ... … více

Jednota bratrská

Toto křesťanské reformní hnutí vyrostlo spojením reformních skupin v r. 1457 v Kunvaldu v Čechách, r. 1490 byla reformováno na synodě v Brandýse n. Orl. Ideové základy propracoval kazatel Řehoř podle spisů husity Petra Chelčického (*1380 - +1452). I přes ... … více

Promotor iustitiae

Lat. »ochránce spravedlnosti«. U církevních soudů je to jedna ze dvou funkcí, z nichž se skládá prokuratura. Má za úkol chránit veřejné dobro jak v případech trestních, tak v otázkách sporů. Muže to být duchovní nebo - laik, musí být jmenovaný - biskupem, ... … více

Kompletář

Z lat. completa (hora), »dovršený (čas)«. Poslední - modlitba - liturgie hodin. Modlí se před nočním odpočinkem.… více


Copyright iEncyklopedie.cz