Alžběta od Nejsvětější Trojice

Synonyma hesla: Elisabeth Catezová

Kategorie: křesťanství osobnost

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 19. století 20. století

Narodila se 18.8.1880 v Avor poblíž Bourges. Rodina se později přestěhovala do Dijonu a Alžběta tam ve svých 21 letech vstoupila do kláštera bosých karmelitek. 11. ledna 1903 složila sliby. Když vážně onemocněla, přijala na Květnou neděli r. 1906 pomazání nemocných a po měsících utrpení 9. listopadu 1906 zemřela se slovy: "Jdu ke Světlu, k Lásce, k Životu." Mimořádně ji oslovovalo tajemství Boží Trojice a tajemství přebývání Trojice v duši křesťana. Duchovní život znamenal pro ni stále hlubší spočinutí v tomto společenství Otce, Syna a Ducha svatého: "nebe na zemi". Své povolání a poslání vyjadřovala slovy: být "chválou slávy" Nejsvětější Trojice. (Srv. Ef 1,6.12.14) Za blahoslavenou ji prohlásil Jan Pavel II. 25.11.1984.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

karmelitáni

20. století

osobnost

Francie

blahoslavení

19. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz