Anafora

Kategorie: křesťanství

Z řec. anaphorá, odvozeného ze slovesa anaphérein, »přinést nahoru«, »nabídnout nahoře«. Ústřední a vrcholný úsek - mše, od - preface k - doxologii. Výraz je synonymem - eucharistické modlitby. Původně znamenal chléb k oběti pro slavení - eucharistie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz