Áron

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Bratr Mojžíše a Mirjam ze židovského kmene Levi. Na úpatí hory Sinaj nechal odlít zlaté tele, které pak Izraelité uctívali jako modlu. Potomci Áronovi byli kněžími v jeruzalémském chrámě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz