Ašóka

Kategorie: osobnost

Podkategorie: buddhismus

Místní zařazení: Indie

Časové zařazení: 3. stol.př.n.l.

Tento poslední veliký císař indické dynastie Maurjů se staral v době své vlády (kolem 272 - 232 př. Kr.) o rozšíření buddhismu v celé Indii a mimo její hranice. Přitom byl tolerantní vůči jiným náboženstvím. Vystavěl mnoho klášterů, na 84 tisíc stúp neboli schránek na ostatky a rozeslal buddhistické mnichy do zahraničí, především na Cejlon. Sám žil dočasně jako mnich. K jeho zásluhám patří dosažitelnost lékařské pomoci pro lidi i zvířata, vysazování léčivých bylin a zakládání restaurací a studní.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

3. stol.př.n.l.

buddhismus

IndieCopyright iEncyklopedie.cz