Bazilika

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní architektura

Název pro dominující formu raně křesťanských církevních staveb byl převzat od antických soudních a trhových síní, které svou formou, protaženou do délky, předjímaly půdorys první křesťanské sakrální architektury. Střední loď, na kterou navazovaly dvě užší a nižší vedlejší lodi, se otevírá do polokruhové apsidy, která je ještě oddělena příčnou lodí od dlouhého domu. Světlo vniká skrze vyšší zdi střední lodi šikmo shora. Kromě toho označuje bazilika od středověku papežský čestný titul, který je propůjčován významným kostelům a je spojen se zvláštními právy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní architekturaCopyright iEncyklopedie.cz