Bódhisattvové

Kategorie: religionistika

Podkategorie: buddhismus

"Probuzenou bytostí" byli v raném buddhismu označováni lidé, kteří už urazili na cestě spásy dobrý kus. V pozdějším mahájánovém buddhismu připadá bódhisattvovi centrální funkce. Tak je nyní pojmenován ten, kdo se snaží o "probuzení", kdo se zavázal k osvobození jiných z utrpení. Tímto úmyslem, formulovaným ve slibu, se může každý člověk stát bódhisattvou. Zvláštní význam mají transcendentní bódhisattvové, kteří stojí už na 7. stupni (viz bhúmi) ctnostné dokonalosti a tím krátce před dosažením buddhovství. Zůstávají však ve světě bez pomoci tak dlouho, až jsou všechny bytosti vykoupeny, teprve pak mohou i oni vyvanout v nirváně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

buddhismusCopyright iEncyklopedie.cz