Bogomilové

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Místní zařazení: Bulharsko Bosna

Bludařská křesťanská - sekta ( - hereze), založená - popem Bogomilem v Bulharsku v 10. stol. B. (»Bohu milí«) podporovali filosofický a teologický dualismus, podle něhož Bůh stvořil pouze duchovní skutečnosti, zatímco hmota je výtvorem - ďábla. Z toho pramenila přísná morálka a přísná - askeze odmítající vše, co se vztahuje k tělu a hmotě vůbec. Když byli b. vyhnáni z Bulharska, uchýlili se do Bosny, kde žili do jejího dobytí Turky. Myšlenky b. ovlivnily i hnutí albigenských ( - kataři).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Bosna

hereze

BulharskoCopyright iEncyklopedie.cz