Boháč, Zdeněk

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1933–2001), historik, narozený v Klínci u Prahy. Po studiu historie na Filozofické fakultě UK v Praze působil jako středoškolský profesor a od roku 1969 nastoupil dráhu vědeckého pracovníka. Průkopník komplexního studia dějin středověkého osídlení, feudální pozemkové držby a demografického vývoje českých zemí. Zabýval se českými církevními dějinami. Po listopadu 1989 se stal vedoucím oddělení historické geografie Historického ústavu ČSAV v Praze a předsedou Společnosti přátel Lužice. Knižně publikoval práce: České země a Lužice (1993), Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999 (1999), Poutní místa v Čechách (1995), Ostrov. Tisí­ciletá historie zmařeného kláštera (1999) aj. Je pochován v rodném Klínci v okrese Praha-západ.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz