Bohyně

Kategorie: religionistika

Ženské bohyně a mocnosti ženského rodu ztělesňují v prvé řadě přírodu a její síly. Sídlí ve stromech stejně jako v pramenech, řekách a mořích. Už lovecké kultury uctívaly ženskou mocnost jako vládkyni zvířat. Ve starém Orientě je bytost bohyně nanejvýš rozporná: bohyně lásky a plodnosti jsou často současně vládkyněmi války, z nichž vychází smrt a zmar (viz Astarta, Ištar, Anat). Ženské mocnosti jsou zpravidla také vládkyněmi osudu, které rozdělují životní sudby (viz Norny). Avšak vykonávají také pomstu a odplatu vůči každému, který se proviní proti kosmickému řádu, tak např. řecké Erínye. Téměř ve všech náboženstvích (kromě egyptského) je nebe mužské, země ženská. Protože však země je původem všeho života a vší plodnosti, jsou matky země většinou současně bohyněmi rolnictví a dárkyněmi obilí (viz Demétér), stejně jako ochrannými mocnostmi porodu a mateřství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz