Bolestná tajemství

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba Maria růženec

Tak se nazývají tajemství modlitby - růžence, která rozjímají o - utrpení a smrti Krista. Je to : a) Ježíšova modlitba v - Getsemanské zahradě, b) bičování Ježíše, c) korunování trním, d) výstup na Kalvárii, e) Ježíšova smrt na kříži.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

růženec

modlitba

MariaCopyright iEncyklopedie.cz