Bonaventura

Synonyma hesla: Bonaventura z Bagnoregia

Kategorie: osobnost

Podkategorie: svatí františkáni

Časové zařazení: 13. století

(*Bagnoreggio/Viterbo asi 1217 - +Lyon 15.7. 1274). "Andělský" církevní učitel byl františkán druhé generace. Jeho rodné jméno bylo Giovanni Fidanza. Téhož roku, kdy získal doktorskou hodnost (1257), se stal řádovým generálem. V tomto úřadě si zjednal takové zásluhy, že byl pokládán za druhého zakladatele řádu. Papež Řehoř X. jej roku 1273 povýšil na generála a biskupa albánského. Jako učitel a kazatel působil Bonaventura především v Paříži. Svými teologicko-filozofickými spisy ovlivnil mj. dobový pohled na mystiku. Hájil primát teologie nad filozofií, zvláště v díle Putování mysli k Bohu (Itinerarium mentis in Deum). Zemřel na 2. koncilu v Lyonu, pro který vypracoval návrhy reformy. Roku 1482 byl papežem Sixtem IV. prohlášen za svatého a Sixtus V. jej r. 1587 vřadil mezi učitele církve a vyznamenal příjmením "doctor seraphicus". Sixtus V. také zajistil vydání všech světcových spisů v letech 1588-99.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

13. století

svatí

františkániCopyright iEncyklopedie.cz