Bonifác VIII.

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: papež

Časové zařazení: středověk 13. století 14. století

(*Anagni asi 1235 - +Řím 11.10.1303). Benedetto Gaetani byl od r. 1281 kardinálem a r. 1294 vystoupil na stolec Petrův. Ve sporu s francouzským králem Filipem IV. Sličným formuloval s odvoláním na učení o dvou mečích r. 1302 v bule Unam sanctam zásadní svrchovanost duchovní moci: "Duchovní moc má dosazovat světskou a když tato není dobrá, je nad ní soudkyní." Mimoto učil, že římskokatolická církev je samospasitelná, "že všechno lidské stvoření musí být pod ztrátou spásy své duše podřízeno papeži v Římě." (Tento dobově podmíněný názor později církev korigovala - ekumenismus). Za jeho pontifikátu bylo poprvé (r. 1300) slaveno milostivé léto. Krátce před jeho smrtí se rozšířil konflikt s francouzským králem, jehož dal Bonifác do klatby v dubnu 1303; Filip svolal v červnu tři stavy říše a dal Bonifáce prohlásit za bludaře, aby jeho klatbu znevěrohodnil. Filipovi spojenci vedeni jeho kancléřem Nogaretem pak přepadli papeže v září 1303 v jeho sídle v Anagni, zbili jej a zajali. Místní obyvatelé sice brzy Bonifáce osvobodili, ten však krátce po svém návratu do Říma skonal. Dante jej v Božské komedii hodnotí velice přísně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

středověk

křesťanství

13. století

papež

14. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz