Bouška, Sigismund Ludvík

Kategorie: osobnost

Podkategorie: benediktini

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1867–1942), kněz, básník, prozaik, překladatel, literární a výtvarný kritik, přední organizátor Katolické moderny, představitel jejího „estétského“ křídla, narozený v Příbrami. Vystudoval teologii, v roce 1887 vstoupil do benediktinského řádu v Břevnově. V roce 1892 byl vysvěcen na kněze. Jeho působištěm se staly venkovské fary, které patřily do správy kláštera benediktinů v Broumově. Stýkal se J. Zeyerem, F. Bílkem, O. Březinou, Z. Braunerovou, J. Váchalem aj. Redigoval řadu literárních časopisů (Nový život, Lumír, Niva). Vydal básnické sbírky Pietas (1897) a Duše v přírodě (1904), autobiografickou prózu Vánoce (1903), básnickou meditaci Mirjam – Maria (1903). Celoživotně se věnoval překládání provensálských a katalánských katolických básníků – Verdaguera, Mistrala, Roumanilla a Aubanela. Přeložil Podobizny svatých (1898) od E. Hella. V prvním ročníku Nového života publikoval studii o P. Verlainovi. Zemřel v Náchodě.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. století

benediktini

19. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz