Bratři společného života

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Lat. Fratres vitae communis. Členové - bratrstva vzniklého ve 14.-15. stol. jako dílo Geerta Grooteho (+1384) v holandském městě Deventer. Toto bratrstvo se připojilo k tzv. - Devotio moderna. - Laici, patřící k bratrstvu Fratres vitae communis, nalezli v Deventer duchovní středisko a uváděli v život původní vizi Geerta Grooteho extra religionem, čili společný život bez - klauzury, v »domech bratří« a v »domech sester«, které vznikaly ve větších holandských a mnoha německých městech, v nichž se zasloužili o školský systém a vznik humanistické křesťanské školy. Vedle laiků zde působili také duchovní, kteří přijali podobu - kongregace reformované v rámci - augustiniánské řehole. Mystická - zbožnost byla však stejná jak u duchovních, tak u laiků.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutíCopyright iEncyklopedie.cz