Breviář

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie kniha

Z lat. breviarium, »přehled«, »výběr«. Liturgická kniha, která obsahuje kompletní text všech prvků potřebných pro - liturgii hodin, společnou - modlitbu církve. B. se utvářel během staletí, nejdříve existovaly samostatné knihy: - žaltář, - homiliář, - hymnář, - antifonář a sbírka orací. Když se liturgie hodin začala konat nejen v - chóru kostela, ale také v soukromí, vznikla potřeba spojit všechny tyto knihy do jednoho svazku. To se stalo po r. 1000. V průběhu dějin byl b. předmětem významných reforem. Později 2. - vatikánský koncil vyvolal radikální reformu b. konstitucí Sacrosanctum Concilium (SC 89). Po vydání apoštolské konstituce Laudis canticum (1970) vyšla v r. 1971 ve čtyřech svazcích tzv. editio typica, která již nemá název římský b., ale liturgie hodin. Reforma b., v němž je celý žaltář (150 žalmů) rozdělen do čtyř týdnů, zdůrazňuje, že - liturgie hodin je modlitbou všech křesťanů, i když povinnost každodenní modlitby b. se týká pouze - kněží, - řeholníků a řeholnic a různých církevních společenství. Liturgie hodin je rozdělena takto: hlavními modlitbami jsou ranní chvály a nešpory (ranní a večerní modlitba). Mezi nimi se odříkává modlitba uprostřed dne (jedna ze tří verzí: dopoledne, v poledne, odpoledne). Modlitba se čtením se recituje v nejvhodnější dobu ve dne či v noci. Celý denní cyklus uzavírá - kompletář (modlitba před spaním). - Mnišské - řády mají i po koncilu denní rozvrh modliteb poněkud odlišný, cyklus - žalmů je kratší - dvoutýdenní.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

knihaCopyright iEncyklopedie.cz